Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044

Do učiva občanské výchovy byla přidána kapitola Renesanční životní styl v našem regionu.

Naopak byly ubrány informace týkající se moderních uměleckých směrů, které byly pro žáky příliš složité.

V hodinách občanské výchovy žáci pracovali rozděleni do skupin. Zpracovávali texty z webových stránek, z odborných publikací. Někteří žáci na dané téma malovali obrázky. Žáci se dozvěděli o životním stylu v renesanci. Zjistili, že stravování tehdejších lidí bylo docela pestré a nápadité a nebylo zase až tak odlišné od dnešní doby. Překvapením byla např. konzumace zpěvného ptactva, pečení 20 druhů chleba či vytváření sladkých stromů s cukrovými ptáčky.

Stravování lidí také dokumentuje seznam jídel připravovaných na svatbu Viléma z Rožmberka 1578.

V dalších tématických okruzích zjišťovali žáci ceny různých výrobků, předmětů a potravin v tehdejší době. Podrobně také mapovali počátky školství v Jindřichově Hradci. Zjistili, že studenti tehdy nebyli žádní “suchaři” a svůj volný čas dokázali patřičně využít. Bohužel byli mezi nimi i velmi chudí žáci.

Při své práci se žáci dozvěděli mnoho užitečných informací.

Práce ve školním roce 2010/2011

Jména ulic podle významných občanů Jindřichova Hradce

Svatojiřská legenda

Práce ve školním roce 2009/2010

Počátky hradeckého školství

Soudnictví a baroko

Práce z hodin občanské výchovy ve školním roce 2008/2009:

Platidla v období renesance

Stravování v období renesance

Práce vzniklé v následném monitorovaném období:

Rudolfov

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.