Školní řád

Vydán ředitelem Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121 na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Schválen na pedagogické radě dne 1. září 2023 se schválenou platností od 4. září 2023.

 

  Ing. Luděk Možíš

 ředitel školy

Školní řád 2023

Zásady.zpracování.osobních.údajů

Program poradenských služeb_1.ZS