Školní řád

Vydán ředitelem Základní školy Jindřichův Hradec I, Štítného 121 na základě ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Schválen na pedagogické radě dne 4. prosince 2018 se schválenou platností od 4. prosince 2018.

Schválen školskou radou dne 4. prosince 2018.

  Ing. Luděk Možíš

 ředitel školy

Školní řád 2018

Zásady.zpracování.osobních.údajů

Program poradenských služeb_1.ZS