Vytvořili žáci 7. A, školní rok 2008/2009

Adorace zbožné uctívání, zbožňování
Alexandrín 12ti nebo 13ti slabičný verš, rýmovaný
Alchymie obor lidského poznání, který měl prvky několika vědeckých oborů (fyzika, chemie, medicína)
Anál letopis
Apatyka lékárna
Arkáda řada stejně velkých oblouků nesených svislými podpěrami (sloupy, pilíři), podloubí; na renesančních zámcích je často použita vícepatrová arkáda
Balustráda sloupkové zábradlí
Belveder pavilónová stavba velkých rozměrů
Bradýř holič
Calta druh pečiva
Cech sdružení mistrů a tovaryšů jednoho řemesla
Cíbek posměšný posunek
Čepet vztek, zuřivost, zběsilost
Černá kuchyň kuchyň s otevřeným ohništěm, např. na zámku v Jindřichově Hradci
Dóm hlavní chrám v biskupském sídle, katedrála
Dřevořez speciální řemeslné techniky zdobení dřeva
Fajáns porézní (= pórovité), nažloutlé nebo načervenalé hrnčířské výrobky pokryté bílou vrstvou
Forman vozka
Freska nástěnná malba malovaná do vlhké omítky
Gobelín nástěnné tkané koberce
Halapartna středověká zbraň, těžká sekera s hákem na dlouhé žerdi
Heraldika nauka o erbech
Heretik bludař, má odlišný náboženský názor
Humanismus od slova humanus, to je lidský, je to životní názor, který svůj zájem soustřeďuje na člověka
Inkunabule prvotisky, tisky a knihy
Inkvizice středověká soudní instituce katolické církve stíhající kacíře
Jarmark výroční trh
Jezuita člen katolického řádu, který byl založen v 16. století
Kacíř křesťan, který odporuje katolické církvi
Kaple malá bohoslužebná místnost
Klenba obloukovitě klenutý strop stavby nebo podzemní místnosti
Korouhev název pro prapor vybíhající do jednoho cípu
Korouhev – namalovala Daniela Cmuntová, 6. A
Lazebník historický název pro majitele lázní, vykonává práce holičské, ranhojičské a lékařské, lazebnice byly spíš chápány jako společnice (nemravné)
Mecenáš osoba, která podporuje umělce
Mečieř výrobce mečů
Mytologie bájesloví
Mýtus symbolické vyprávění, které je vždy možné interpretovat více než jedním způsobem
Palcát krátká úderná ruční zbraň, tvořena krátkým držadlem zakončeným kovovou hlavicí
Palcát – namalovala Nela Raková, 6. A
Pašije v původním významu vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista; označují se tak buď přímo evangelní vyprávění, nebo příběhy, dramatické hry
Patriciát nejbohatší skupina měšťanů
Partikulární částečný, dílčí zájmy skupinové
Pavéza velký štít čtyř až pětihranný, štít velkých rozměrů používaný hlavně husity
Peripetie nečekaný rozhodující obrat (v ději literárního díla, ve vývoji událostí)
Preceptor učitel, sledoval postup žáka a opravoval jeho chyby
Pregéř jediným úderem razí mince
Presbytář neboli kněžiště prostranství u hlavního oltáře pro duchovenstvo
Purkrabí původně správce královského hradu, později vysoký úředník zemské správy
Renesance umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 16. stol., ale v Čechách do 17. stol., znovuzrození
Rondel zahradní, okrouhlý vyvýšený záhon nebo okrouhlá stavba
Rondel – namaloval Petr Blažek, 7. A
Ryčeti výskat
Rýrovati skákat, tančit, dovádět
Řehole souhrn pravidel, kterými se řídí činnost církevních řádů a jejich členů
Řemdih ostnatá koule na řetězu
Řemdih – namaloval Jan Hejda, 6. A
Sakrální bohoslužebný, svatý, posvátný, chrámový
Sakristie místo v kostele; umístěná zpravidla bočně od kněžiště nebo za hlavním oltářem
Sgrafita nástěnná technika, která vznikla a prodělala největší rozkvět v době renesance; touto technikou byladekorována vnější fasáda renesančních staveb, budov. Proškrabávaná omítka.
Scholastika školská církevní filozofie, která se přednášela v učilištích od 9. do 16. stol.; středověký filozofický směr, který se snažil zdůvodnit křesťanskou věrouku
Skřipec katovský nástroj, na kterém byli natahováni a mučeni zločinci, aby se přiznali
Soukeník řemeslník vyrábějící sukna
Šatlava vězení
Špýchar je budova sloužící k uskladnění vymláceného obilí
Tapisérie totéž co gobelín, nástěnný tkaný koberec
Tortura mučení, výslech na mučidlech

Seznam knih použitých k sestavení slovníku renesance

ABC hudebních slohů

Od raného středověku k W. A. Mozartovi

Kouba, Jan

1988

2. doplněné vydání

Praha Supraphon

253 stran

Architektura

Syrový, Bohuslav

1972

2 rozšířené vydání

Praha

Státní nakladatelství technické literatury

322 stran, obrázky

Člověk a renesance

Martindale, Andrew (překlad doslovný Jiří Kropáček)

Praha Artia, 1972

199 stran, fotky, reprodukce

Dějiny ženy

populárně sociologické, etnologické a kulturně-historické kapitoly

Neumann, Stanislav Kostka

Autorka doplňku Evženie Kloučková

Vydání Praha: Otakar II. : Euromedia Group – Knižní klub, 1999

1077 stran, ca [150] s. obr. příl.

Historický kostým

Lander, Richard – Herbenová, Olga

1. vydání Martin: Osveta, 1956

101 str.

Italská renesance

Podtitul: Kultura a společnost v Itálii – z angl. orig. přel. Jiří Kropáček, dosl. Zdeněk Hojda

Burke. Peter;

1. vydání, Praha- Ml. Fronta-1996

319 s., obr., rejstř.

Jak se poznáme?

Umění renesance, Astrid C. Huth, Thomas

R. Hoffmann (z němec. originálu přeložila Ivana Vizdalová)

autor: Huth, Astrid C.

další autoři: Hoffmann, Thomas R.

Název originálu: Wie erkenne ich? Die Kunst der Renaissance

Vyd. 1.

v Praze: Knižní klub, 2006

128 s., il.

Pozn.: obsahuje bibliografii a rejstřík

Renesance

Plumb, J. H.

v angl. orig. přel. Zuzana Tausingerová

1. vyd., Praha: Odeon, 1969

430 s., barev. fot., repr.

Renesance

Ricketts, Melissa

ze španělského originálu přeložila Regina Hořejší

1. vyd.

Vydáno: Čestlice: Rebo Produkcions, 2005

480 s. : barev. il.

Název originálu: Grandes maestros de le pintura. Maestros del renacimento

Renesance a humanismus: Ilustrované dějiny světa sv. 9

(z franc. orig. přel. J. Šotolová)

Vydání: 1. vyd.

Vydáno: Praha Gemini, 1995

Rozsah: s 769 – 864, barev. obr.

Renesanční člověk a jeho svět

editor Eugenio Garin : [z italských, anglických a francouzských originálů přeložily Jiřina Němcová …et al. ]

Vyd. 1.

Praha: Vyšehrad, 2003

279 s.

Název originálu:L’uomo del rinascimento

Poznámka: Obsahuje bibliografii a rejstřík

Renesanční stavby B. Maggiho v Čechách a na Moravě

Krčálová, Jarmila

1. vyd.

Praha – Academia, 1986

128 s., obr. příl.

Malý staročeský slovník

Bělič, Jaromír

Další autoři: Kamiš Adolf, Kučera Karel

1. vyd.

Praha – Stát. pedag. nakladatelství 1979

707 s.