V Jindřichově Hradci je v současné době šest základních škol.

Historie školy sahá už do konce 19. století. Její stavba byla započata již v roce 1884 – v posledním roce krátkého období hospodářské prosperity naší tehdejší společnosti. Plán školy vypracoval ing. Lábler již rok předtím. Stavba byla zadána konsorciu, které se skládalo z obchodníka Holého, stavitele Černého a stavitelského mistra Purkyža. Jako dozorčí komise byli ke stavbě zvoleni pánové Jan Kocáb, Vilém Landfras, Josef Matoušek a Jindřich Rychlý. V dubnu 1884 se kopaly základy. Slavnostní otevření školní budovy se konalo 16. září 1885. Rozpočet na stavbu školy činil 55 846 zl. 45 kr. O otevření nové školní budovy se mluví jako o velké národní slavnosti. Ulice z obou stran vedoucí ke škole prý vyjádřily své potěšení a hrdost nad touto událostí hustým vyvěšením červenobílých praporů. Slavnost probíhala v duchu tehdejší doby, kdy veškerou výchovu a školství ovlivňovala církev. Obyvatelé města i jejich představitelé se sešli v devět hodin ráno na mši, kterou sloužil probošt Platzer. Mnozí lidé však čekali na průvod, který se ubíral ke školní budově Školní a Svatojánskou ulicí. Uprostřed školního dvora, který byl pro tuto slavnostní příležitost bohatě vyzdoben květinami a prapory, byl postaven oltář a po jeho pravé straně řečnická tribuna. Zde přednesli své projevy p. probošt, starosta města p. Naxera a školní inspektor p. Český. Slavnostní dojem umocnil svým vystoupením pěvecký spolek Černín. Budova a její místnosti zůstaly toho dne otevřeny všem.

Až do roku 1897 zde byly chlapecké třídy, které pak přesídlily do nové školy v Janderově ulici. Ve Štítného je nahradila dívčí obecná škola a měšťanská škola trojtřídní. Až do roku 1962, kdy byla otevřena 3. ZŠ, byly tyto dvě základní školy v Jindřichově Hradci jediné.

Největší rozvoj zaznamenala 1. ZŠ v 60. letech 20. století, kdy přibývala další důležitá školní vybavení, jako např. vodovod, dlažba, parkety, kabinety, školní pozemek, stravovna v hotelu Vajgar a školní dílny a tělocvična, kvůli kterým musela být zbourána část hradební zdi. Mnohá z těchto zařízení byla vybudována díky obětavé práci učitelů, žáků a jejich rodičů, kteří pro školu odpracovali tisíce hodin zdarma. Takovým způsobem vznikal také od roku 1959 dětský tábor v Albeři pod hrází rybníka Osika u Nové Bystřice, který byl dlouhou dobu důležitým příslušenstvím školy pod správou SRPDŠ, a který je nyní ve vlastnictví Města Jindřichův Hradec.

V 60. letech 20. století byla škola kvůli velkému počtu žáků nucena zavést vyučování na směny, a to nebylo nějakou dobu zcela zrušeno ani po otevření 3. ZŠ v roce 1962.

Nejrozsáhlejší vnitřní modernizací prošla škola v letech 1984 – 86. Tehdy vyučování celého 2. stupně probíhalo v jednom z pavilónů 4. ZŠ.

Škola je umístěna přímo v centru města.