Zasedání školské rady ze dne 16. 10. 2007

Školská rada se sešla dne 16. 10. 2007. K jednání rady byli přizváni:

ředitel školy Mgr. Petr Nechvátal a koordinátorka ŠVP Mgr. Jiřina Kadlecová.

Program:

1. Seznámení s novým školním vzdělávacím programem platným od 1. 9. 2007

(Mgr. Jiřina Kadlecová)

2. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2006/2007 (Mgr. Petr Nechvátal)

3. Projednání dokumentu – Vlastní hodnocení školy (Mgr. Petr Nechvátal)

4. Připomínky

  • Členové školské rady byli seznámeni s novým vzdělávacím programem školy, který je jako vzdělávací program platný v letošním školním roce pro žáky současných 1. a 6. tříd. Mgr. Jiřina Kadlecová objasnila členům rady způsob tvorby ŠVP a důvody zaměření naší školy na výuku informatiky a práci s informačními technologiemi. Materiální vybavení pro rozšířenou výuku informatiky je ideální (2 nově vybavené počítačové učebny, další 2 učebny vybaveny počítačem a diaprojektorem pro potřeby výuky, plánované zakoupení interaktivní tabule z finančního sponzorského daru škole.)  Zároveň zdůraznila, že si škola nadále ponechá zaměření na sport – lední hokej.
  • Byla projednána výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007.
  • Bylo projednáno vlastní hodnocení školy.
  • Připomínky:

Školská rada se zabývala otázkou plánované rekonstrukce školní jídelny v letošním školním roce.

Školská rada schvaluje tyto dokumenty:

1.      Výroční zprávu školy za školní rok 2007/2008

2.      Vlastní hodnocení školy

Školská rada pověřuje:

Předsedu školské rady p. Václava Königsmarka informovat se o stavu přípravy plánů pro přestavbu školní jídelny.

Dne: 20. 10. 2007 v Jindřichově Hradci

Zapsala:                                                                   Zápis z jednání potvrzuje:

Mgr. Lenka Hrubá                                                  Pan Václav Königsmark

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *