Nova Domus zpíval na slavnosti TJ Sokol

Ve čtvrtek 8. října 2015 oslavila TJ Sokol v Jindřichově Hradci 130. výročí od svého založení.

Organizaci a přípravu vzala pevně do svých rukou náčelnice zdejšího TJ Sokol sestra Ivana Lorencová.

Je škoda, že počasí oslavám vůbec nepřálo, soustavně celý den pršelo, ale o to víc zavládlo nadšení mezi cvičenci i hosty a diváky.

Měli jsme tu čest se zúčastnit tohoto významného „sokolnického“ dne a přispět k narozeninám Sokola 3 pěveckými vstupy. Dvakrát jsme zpívali venku s deštníky, což byl pro zpěváky velký zážitek! Doprovod nám vytvářely kapky deště padající na různobarevná paraplata. Repertoár byl pestrý, zpívali jsme lidové písně, africké spirituály. V posledním třetím vstupu v poslechovém sále Muzea Jindřichohradecka zazněli Nebeští kavalérové od jindřichohradeckého rodáka Adama Michny z Otradovic, swingový kánon Doo ba a ústřední píseň z pohádky Tajemství staré bambitky Slyším své srdce bít, která udělala důstojnou tečku za naším vystoupením. Vděční posluchači odměnili náš KS Nova Domus potleskem a v  některých očích starších účastníků této vskutku vydařené slavnosti se objevily i slzy.

Přejeme všem jindřichohradeckým Sokolům hodně zdraví, stále nadšené cvičence ve svých řadách a ať neustále platí, co se zpívá v pochodové písni: „Spějme dál, za sokolským praporem“.

Mgr. Ivana Písařová, fotografie Stanislav Maxa