Beseda o Antarktidě

V pondělí 31. května 2021 měli žáci 7. B a 8. B možnost dozvědět se o vědecké činnosti univerzitních pracovníků Masarykovy univerzity, k nimž patří i náš kolega zeměpisář Mgr. Jan Kavan, Ph.D. Pan učitel Kavan byl součástí expedičního týmu, který se zabývá globálním oteplováním, táním ledovců a výskytem mikroorganismů v lokalitě Antarktidy.

Děti nejvíce ocenily krásné záběry „místních obyvatel“ – tučňák kroužkový, tuleň Weddellův, kteří se rádi vystavovali světlu objektivů.

Beseda napomohla k upevnění stále se pletoucích pojmů – rozdílnost mezi Arktidou a Antarktidou (Arktida = oceán, lední medvěd, Antarktida = pevnina, tučňák).

Mgr. Klára Vykypělová a Mgr. Eva Vondrková

Kluci v akci

V rámci pracovních činností zasadili kluci ze 7. B květiny před budovou naší školy. Vše začalo výběrem rostlin (převislý muškát, verbena), přípravou půdy pro výsadbu a následným usazením rostlin v květináčích. Klukům se sázení líbilo a byli rádi, že se mohli podílet na zkrášlení naší školy.

Klára Machová

Jan Amos Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka

V rámci programu Týden knihoven 2020 navštívily třídy 8. A a 8. B edukační program J. A. Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka. Program, který připravily pracovnice muzea PhDr. Štěpánka Běhalová a Ing. Martina Machartová, přinesl žákům informace o životě, díle a odkazu J. A. Komenského a předvedl Komenského i jako zdroj inspirace pro další umělce. Žáci si prohlédli originály Komenského děl z muzejní knihovny a v pracovních listech plnili různé úkoly. Závěrem si žáci vyzkoušeli psaní husím brkem a vytvořili si odznáček s portrétem Komenského.

(Text a foto Mgr. Jiřina Kadlecová a Mgr. Eva Vondrková)

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

V letošním školním roce dochází k úpravám v přijímacím řízení na střední školy v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS COV-2. V odkazech najdete informace o nových pravidlech při letošním přijímacím řízení na střední školy a časový rozvrh písemných testů jednotné přijímací zkoušky.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020.

Metodika MŠMT_zvlastni pravidla JPZ

Sdělení MŠMT s časovým rozvrhem písemných testů jednotné přijímací zkoušky.

Sdělení MŠMT_časový rozvrh JPZ

Vydávání zápisových lístků

AKTUÁLNĚ ze dne 22.04.2020:

Zápisové lístky pro uchazeče 1. ročníku oboru vzdělání na střední škole, které dosud nebyly vyzvednuty, budou vydávány zákonnému zástupci žáka v pondělí 27. 4. 2020 od 9.00 hodin do 11.00 hodin a ve středu 29. 4. 2020 od 12.00 do 14.00 proti předložení dokladu totožnosti zákonného zástupce.

Mgr. Lenka Jelínková

__________________________________________________

Vydávání zápisových lístků bude zákonným zástupcům umožněno po telefonické domluvě na tel. 384 361 282 od 12. – 16. 3. od 8.00 – do 14. 00 hod. v sekretariátu školy u p. Šimkové. 

Lze si je též vyzvednout po návratu dětí do školy.

__________________________________________________

Zápisové lístky pro uchazeče 1. ročníku oboru vzdělání na střední škole budou vydávány zákonnému zástupci žáka ve středu 11. 3. 2020 od 15.30 hodin do 16.30 hodin v učebně hudební výchovy (přízemí) proti předložení dokladu totožnosti zákonného zástupce.

Na začátku schůzky v 15. 30 hodin bude podána krátká informace k zápisovým lístkům, poté budou předány zákonným zástupcům (není nutná přítomnost obou zákonných zástupců).

Mgr. Lenka Jelínková

Solidarita v “nejisté covidové době”

Naše škola přispěla zápůjčkou 3D tiskárny od firmy Průša (model MK3S) pro skupinu 3D Jihočeši, jak jsme již dříve napsali zde. Tiskárna tiskne za 90 minut 2 kusy nosných konstrukcí ochranných štítů a je v provozu téměř celý den. Pravděpodobně bude tisknout konstrukce i pro potřeby místních škol. Na výtisky naše škola darovala 8 kg filamentu (struna, kterou tiskárna roztaví a následně sestavuje určitý model). Konkrétně se jednalo o typ PLA, kilo struny na cívce, barva červená, hnědá, bílá, modrá, stříbrná a 2x černá. O skupině 3D Jihočeši a firmě Průša se v souvislosti s bojem proti Covid-19 pozitivně píše a mluví, proto jsme rádi, že jsme se mohli zapojit i my.

Kromě zapůjčení 3D tiskárny je potřeba zmínit iniciativu Roušky lidem jindřichohradecké organizátorky Natálie Severové. Jednou ze 180 dobrovolnic byla i naše kolegyně, paní učitelka Mgr. Ludmila Molzerová. Skupina šikovných švadlen ušila za tři týdny 10 tisíc roušek, které věnovaly tam, kde bylo potřeba, tzn. jindřichohradecké nemocnici, lékárnám, hospici svatého Kleofáše, domovu seniorů, benzinám, prodejnám. Roušky byly rozdávány zdarma před obchodními centry těm nejohroženějším, tzn. naší nejstarší věkové generaci. I tato aktivita neunikla pozornosti Jindřichohradeckému deníku a Jihočeské televizi.

Dalším příkladným bojovníkem je kolegyně asistentka pedagoga Alena Hrůšová, která šití roušek pojala jako individuální pomoc těm, kteří potřebují. V odhodlání pomáhat nepolevuje a je připravena dodávat roušky pro potřeby školy v čase obnovení výuky.

Všem, kdo se snaží pomoci, patří velké uznání a poděkování!

Rádi zde zveřejníme, jak pomáhají i další členové naší “školní rodiny”. Napište, zda jste zapojeni do boje proti Covid-19 na info@1zs.jhnet.cz a rádi příspěvek doplníme.

Reportáž JHTV 3. 4. 2020
Roušky všem – střihání materiálu

UKLIĎME ČESKO

… je název pro celorepublikovou akci, která sdružuje všechny ty, kterým není lhostejné životní prostředí a jsou ochotni pomoci.

Naše škola se chce připojit k této akci, která se uskuteční v sobotu 4. 4. 2020. Proto rádi uvítáme všechny žáky, žákyně, jejich rodiče nebo kamarády, kteří by s námi společně uklidili část našeho města. Bližší informace poskytne škola prostřednictvím žáků.

Děkujeme, že nejste lhostejní!

Mgr. Ludmila Molzerová

ONLINE DOTAZNÍK

OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU

CARNE LEVARE

Ve středu 19. února 2020 od 15 hodin se tělocvična školy proměnila v taneční parket, na němž se konal Masopustní rej. Žáci z 6. – 9. ročníků převlečeni do originálních kostýmů se zúčastnili v hojném počtu. Program karnevalu byl pestrý, kromě tančení (děti využily možnosti dámské i pánské volenky) se soutěžilo např. v pojídání želé myšek nebo ve stavbě pyramidy z kelímků za pomoci balónků. Pro děti byla připravena taneční soutěž JUST DANCE, v které musely napodobit pohyby z animovaného videoklipu. Za nejlepší tanečníky a tanečnice byli označeni Jiří Strachota z VI. B, Jan Tuček z VIII. A, David Kovář z VIII. A, Viktorie Urbánková z IX. A. Porota složená z dětí a učitelů vybrala tři nejlepší masky, a to Matyáše Kreuzera (VI. B) v masce Kaktusu, druhé místo získala Viktorie Zubalová (VIII. A) v převleku Lázeňského šviháka a první místo získal pan učitel zeměpisu Jan Kavan jako Larva/motýl bource morušového.

Velký dík patří spoluúčinkujícím učitelům „Zlatovlásce v letech“ Jiřině Kadlecové, „šílené chemikářce“ Haně Rusové, „osud věštící cikánce“ Marii Popelkové a již zmiňovanému Janu Kavanovi čerstvě vylíhnutému motýlovi bource morušového.

Speciální dík si zaslouží „Čertovský DJ“ Miroslav Hynek, který zajistil technickou a zvukovou část karnevalu.

Poslední poděkování je věnováno dětem, které se zúčastnily, vytvořily si zajímavé a nápadité kostýmy a dokázaly se skvěle bavit. DĚTI, BYLY JSTE ÚŽASNÉ!!!!!

Za realizační tým kankánové tanečnice: Mgr. Eva Vondrková, Mgr. Klára Vykypělová a Mgr. Ludmila Molzerová.