Beseda o Antarktidě

V rámci pracovních činností zasadili kluci ze 7. B květiny před budovou naší školy. Vše začalo výběrem rostlin (převislý muškát, verbena), přípravou půdy pro výsadbu a následným usazením rostlin v květináčích. Klukům se sázení líbilo a byli rádi, že se mohli podílet na zkrášlení naší školy.

Kluci v akci

V rámci pracovních činností zasadili kluci ze 7. B květiny před budovou naší školy. Vše začalo výběrem rostlin (převislý muškát, verbena), přípravou půdy pro výsadbu a následným usazením rostlin v květináčích. Klukům se sázení líbilo a byli rádi, že se mohli podílet na zkrášlení naší školy.

Jan Amos Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka

V rámci programu Týden knihoven 2020 navštívily třídy 8. A a 8. B edukační program J. A. Komenský ve sbírkách Muzea Jindřichohradecka. Program, který připravily pracovnice muzea PhDr. Štěpánka Běhalová a Ing. Martina Machartová, přinesl žákům informace o životě, díle a odkazu J. A. Komenského a předvedl Komenského i jako zdroj inspirace pro další umělce.

UKLIĎME ČESKO

Naše škola se chce připojit k této akci, která se uskuteční v sobotu 4. 4. 2020. Proto rádi uvítáme všechny žáky, žákyně, jejich rodiče nebo kamarády, kteří by s námi společně uklidili část našeho města. Bližší informace poskytne škola prostřednictvím žáků.

CARNE LEVARE

Ve středu 19. února 2020 od 15 hodin se tělocvična školy proměnila v taneční parket, na němž se konal Masopustní rej. Žáci z 6. – 9. ročníků převlečeni do originálních kostýmů se zúčastnili v hojném počtu. Program karnevalu byl pestrý, kromě tančení (děti využily možnosti dámské i pánské volenky) se soutěžilo např. v pojídání želé myšek nebo ve stavbě pyramidy z kelímků za pomoci balónků.

Vzdělání a řemeslo 2019 České Budějovice

Školy prezentují své studijní a učební obory a nechybí ani nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu. Přitomni jsou jak zástupci škol, tak pracovníci z poradenských středisek, jsou připraveni odpovídat na dotazy a pomáhat žákům tak, aby jim usnadnili rozhodnutí kam nastoupit po základní škole. Žáci 9. ročníků se můžou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí a přímo na místě se poradit se zástupci jednotlivých škol o možnostech studia i detailech přijímacího řízení.