Praktické činnosti v 9. B

V 9. ročníku se v předmětu praktické činnosti chlapci seznamují se zásadami zdravého stravování a vařením, dívky se věnují šítí a údržbě domácnosti. Obě skupiny žáků se zároveň seznamují se světem práce – zjišťují, jaké jsou možnosti jejich dalšího studia a s uplatněním v budoucnosti.  

Dívky z 9. B připravily výzdobu do školní jídelny – velké papírové květy.

Chlapci z 9. B se v hodinách vaření zabývají zpracováním sezónní zeleniny a ovoce. Na ochutnávku přizvali i p. učitelku Jarošovou. Speciální pizza upečená přímo pro ni vypadala vskutku lahodně :-).