Provoz škol od 17. 5. – oznámení MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno:
Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 (bude uveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na základních školách
▪ na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravném třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací,
▪ v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně,
na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. V ostatních krajích se nic nemění.


Ve školních družinách a školních klubech
▪ na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin
ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

17.5.2021 Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17.5. k odeslání

0

Výuka od 17. 5. – upozornění

 Upozornění pro rodiče žáků 1. stupně

Od 17. 5. 2021 bude ukončena rotační výuka pro žáky 1. stupně. To znamená, že do školy nastupují 1. – 5. třídy A i B.

Žáci A tříd budou do školy přicházet v 7. 40 hod., žáci tříd B budou přicházet v 7. 50 hod. Před školou si své žáky vyzvedne vyučující první vyučovací hodiny. Vyučovat se bude dle stálého rozvrhu, který naleznete v Bakalářích.

Žáci 1. stupně se budou nadále testovat v pondělí (nebo v první den příchodu do školy). 

Na 2. stupni budou prezenčně přítomni žáci A tříd (6 . – 9.). Žáci B zůstávají doma na distanční výuce. Žáci 2. stupně se budou testovat 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek, popřípadě v první den příchodu do školy. 

Žáci 2. stupně ve třídách A se budou vyučovat dle stálého rozvrhu (v Bakalářích). Žáci B tříd budou na distanční výuce dle upraveného rozvrhu pro distanční výuku. Změny opět naleznete  Bakalářích.

Žáky si před školou vyzvednou vyučující 1. vyučovací hodiny v 7. 45 hod.

Bližší informace a upřesnění podáme až po rozhodnutí vlády ČR.

0

Nástup 2. stupně do školy

                                                                                               

Organizace výuky od 10. 5. 2021 – rotační výuka 1. a 2. stupně

Dne 10.5. 2021 nastupují na prezenční rotační výuku žáci 2. stupně třídy B (třídy A 2. stupně mají distanční výuku).

Prezenční i distanční výuka 2. stupně bude probíhat dle platného rozvrhu hodin.

Na 1. stupni pokračuje rotační výuka ve stejném režimu jako doposud (prezenční výuku mají třídy A).

Nástup žáků 2. stupně na výuku:

  1. a 7. třída v 7,40 hodin pod dohledem vyučujícího 1. hodiny
  2. a 9. třída v 7,50 hodin pod dohledem vyučujícího 1. hodiny.

V pondělí a ve čtvrtek proběhne 1. vyučovací hodinu u žáků 2. stupně testování na Covid–19.

Testování žáků 1. stupně probíhá pouze v pondělí.

Žáci nepřítomní na pravidelném testování budou otestování následně první den (1. vyučovací hodinu) po příchodu do školy.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Tato absence musí být omluvena zákonným zástupcem jako běžná absence, při které nemá škola povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání podle zákona. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

                                                                                                Ing. Luděk Možíš

                                                                                                Ředitel školy

10.5. Pokyny k nástupu 2. stupně

0

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, 

v přiloženém souboru naleznete seznam přijatých žáků na naší školu ke dni 30. 4. 2021. Pro příští školní rok bude naše škola otevírat 2 první třídy. Rozhodnutí o přijetí obdržíte poštou. S dalšími potřebnými informacemi Vás budeme kontaktovat e-mailem a prostřednictvím webových stránek školy.

Těšíme se na naší další spolupráci a věříme, že se výuka brzo vrátí do normálního stavu.

Vedení školy

Přijatí žáci.kód – 1. roč. pro šk. rok 2021-2022

0

Malování na školním dvoře

S vylepšeným počasím mohou naši žáci využívat i školní dvůr. Žáci ze skupiny IZS nám vyzdobili plochu dvora. Škoda, že nám déšť tu krásu za pár dnů smyl…..

0

Upozornění pro rodiče a žáky školy – testování

Upozornění na nový typ antigenního testování na Covid-19.

Vážení rodiče a žáci, upozorňujeme na změnu typu testování. Namísto dosavadních testů nám budou v týdnu od 26. 4. 2021 dodány testy typu „SINGCLEAN“.

S jejich provedením se můžete seznámit v přiloženém letáku a instruktážním videu. Chod školy se nemění, výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu pro distanční a prezenční výuku.

instruktážní leták: https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-singclean.pdf

instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=3s

vše o testování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

0

IZS třída – výuka on-line

Na naší škole jsme zajistili pro děti rodičů pracující v IZS třídní skupinu, kde se děti mohou připojit ke svým spolužákům, kteří se učí z domova. Nakoupili jsme kvalitní sluchátka s mikrofonem a videokamery. Děti tak z učebny informatiky pracují každý se svou třídou samostatně. Ve třídě je s nimi vyučující, který pomáhá řešit případné problémy s technikou.  

Věříme, že tento stav brzo skončí a budeme se moci učit normálně, společně ve třídě.

0