5. B na “Městské věži”

Dne 21.10. 2021 měli žáci 5. B možnost zkusit natáhnout  hodiny na městské věži. Díky ochotě Mgr. Petry Davidové, které touto cestou děkuji za krásný zážitek dětí, jsme měli možnost vystoupat všech 153 schodů věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dozvěděli jsme se zajímavosti z historie věže i věžních hodin, které děti pomohly natáhnout. Byl to pro ně skutečný zážitek. Své tajné přání děti vyslovily také u zvonu a zjistily, že v 17. stol. mívala věž nad kostelem ještě tři patra. V nejvyšším sloužil hlásný. Ve věži bylo zavěšeno sedm zvonů. Ty se při požáru 1801 zřítily dolů a podlehly zkáze. V současné době má věž dvě patra, jeden zvon a krásné hodiny, které byly obnoveny již 1 rok po požáru.

Svou exkurzi jsme zakončili výstupem na ochoz. Nevadil nám ani vítr, který měl tohoto dne poměrně velkou sílu.

To, že máme krásné město, uznali všichni přítomní. Exkurze se vydařila.

MČR – úspěch našich žákyň ve veslování

V Račicích se konalo MČR ve sprintu a MČR družstev ve veslování. V nejlepším vítězném družstvu starších žákyň jsme měli naše žákyně  – Rozálii Bártů, Veroniku Vrbovou a Elišku Mikulíkovou – blahopřejeme mistryním ČR!!!

Rozárka získala ještě jednu medaili – stříbrnou v kategorii 2x žkys. Stříbrnou medaili vybojovaly i sestry Tůmovy v kategorii 4+ žkys.

Všem našim žákyním blahopřejeme ke krásnému výsledku, kterým reprezentují svůj veslařský oddíl, naše město a i naší školu.

Blahopřejeme!!!

Procvičování Aj pro 3. ročník

Pro naše malé angličtináře jsme připravili na našich stránkách procvičování pro doma pomocí vhodných videopořadů. Děti ve 3. třídě v současné době absolvují ústní audioorální kurz, při kterém nepoužívají prozatím učebnice. Pracují s materiály, které pro ně připraví vyučující. Na přání žáků jsme do našich webových stránek vložili stránku s odkazy na užitečná videa, se kterými se děti setkají při vyučování.

Věříme, že se k nim děti doma vrátí.

Naleznete je pod složkou:  Výuka jinak – Aj – 3. ročník

https://1zsjh.cz/aj-3-roc/

Mgr. L. Hrubá

Gotika – exkurze třídy 5. B

5. B se v hodině výtvarné výchovy vydala objevovat gotické památky našeho města. Počasí nám přálo, takže jsme si stihli vysvětlit a ukázat na našich památkách základní stavební prvky a znaky gotiky. Neustále se utvrzujeme v tom, že Jindřichův Hradec je vskutku krásné město.

Lenka Hrubá

Stonožka v novém školním roce

Nový školní rok začal a Stonožka zdraví všechny své příznivce. Již teď se věnujeme tvorbě vánočních přáníček, které nejenom potěší, ale jejich prodejem můžeme pomoci těm dětem, kterým štěstí tolik nepřálo a jsou nemocné, v tíživé situaci, nebo přišly při ničivém tornádu o vše.  

Věříme, že namalujete přáníčka, která splní požadovaná kritéria a pošleme jich co nejvíce. Ti nejpilnější z Vás se s námi podívají do Prahy na slavnostní “Stonožkovou mši”, která se bude opět konat v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Můžete si prohlédnout stránky našeho hnutí, se kterým spolupracuje naše škola 30 let. (Klikněte na odkaz.)

Učební materiály Aj

Vážení rodiče a žáci.

Pro snadnější domácí přípravu na hodiny anglického jazyka jsme Vám na našich stránkách připravili dostupné online poslechy a cvičení k učebnicím, které na naší škole používáme. Naleznete je na záložce Výuka jinak – Anglický jazyk.

Na stránce naleznete také výukové online hry, které umožní dětem zábavně procvičit látku. Věříme, že se do naší anglické sekce budete rádi vracet.

Klikněte na odkaz:

Anglický jazyk

Aktuální informace k provozu škol od 8. 6. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021.

8.6. Informace pro školy a školská zařízení 7.6_ final

Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:

  • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
  • vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
  • sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.

Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků (pro ZUŠ) respektive 10 osob celkem (pro SVČ), není stanovena povinnost dokládání testování.

Antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno k 30. červnu 2021.