Stonožka byla v Praze

Jako každý rok – tak i letos byli naši kreslíři ze Stonožky v Praze na slavnostní “Stonožkové mši” v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Tentokráte nás jelo více. Náš pěvecký sbor Nova Domus byl poctěn možností vystoupit v katedrále a připojit se k velkému pěveckému sboru vytvořeného z několika dětských pěveckých sborů doprovázených sboristy Národního divadla v Praze. Na přípravu a nazkoušení repertoáru měli vskutku málo času – od září letošního roku. Svou premiéru zvládli na výtečnou díky své píli a profesionálnímu výkonu naší sbormistryně Mgr. Ivany Písařové.

V odpoledních hodinách se pak v prostorách arcibiskupského paláce uskutečnilo předání cen vítězům výtvarné soutěže Heraldická zvířata očima dětí. Pedagogové, kteří vedli své žáky při tvorbě soutěžních prací, pak obdrželi  cenu – oficiální poděkování. Mezi oceněnými byla i naše základní škola a Mgr. L. Hrubá.

Děkujeme všem zpěvákům za vzornou reprezentaci školy a výtvarníkům za práci pro hnutí Stonožka.

Adventní koncert se vydařil

Již jsme si zvykli na vynikající adventní koncerty našich pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáčku. Letošní adventní koncert opět potvrdil jejich kvalitu. 

Není to samozřejmost – je za tím skryta spousta práce a píle všech zpěváčků a jejich paní učitelky – sbormistryně Mgr. Ivany Písařové.

Blahopřejeme k úspěchu,  děkujeme za dobrou reprezentaci školy a držíme palce do dalších vystoupení, která je čekají již tento týden. Mezi velmi významné patří páteční vystoupení v Chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze, na Stonožkové mši, které se samozřejmě účastní i naši “stonožkoví” výtvarníci.

Školní kolo OČJ

Dne 20. listopadu 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády českého jazyka. Z 9. ročníků se zúčastnilo 8 žáků. Práce hodnotily vyučující českého jazyka v těchto třídách. Po posouzení mluvnické i slohové části nejvíce bodů získaly žákyně Alexandra Landovská (9. B) a Viktorie Urbánková (9. A). Obě žákyně postupují do okresního kola, které se bude konat v lednu 2020. Držíme oběma děvčatům palce i v kole okresním!

Mgr. Jiřina Kadlecová, Mgr. Ivana Písařová

Dny první pomoci

V úterý 5. listopadu se žáci volitelného předmětu první pomoc a žáci 9. ročníků se vydali na Střední zdravotnickou školu, která organizovala “Dny první pomoci”.

Každý žák si pod vedením studentek i odbornic SZŠ vyzkoušel, jak správně poskytnout první pomoc. Na 5 stanovištích proběhla praktická cvičení, jak správně provést kardiopulmonární resuscitaci, stabilizovanou polohu, ošetření krvácení a otevřené zlomeniny. Žáci také poznávali stavbu lidského těla při somatologii nebo zhlédli video týkající se volání na linku zdravotnické záchranné služby a následně přicházeli s nápady, jak by danou situaci sami co nejlépe řešili.

Mgr. Marie Popelková

Pasování malých čtenářů

Od začátku školního roku všichni prvňáčci naší školy pilně trénovali písmenka a čtení a 1. listopadu byla jejich snaha náležitě oceněna. Byli slavnostně pasováni na rytíře Řádu čtenářů. Před samotným pasováním prvňáčci museli prokázat, že už umí číst. Ze znalostí písmenek, slabik a čtenářských dovedností je vyzkoušeli pohádkoví skřítci. Prvňáčci slavnostně odpřísáhli  „čtenářský slib“ a byli pasováni králem Písmenkové říše na rytíře Řádu čtenářů.

Putování za Pindrušemi na Jakubu

V pátek 1. 11. 2019 se konalo naše tradiční pohádkové odpoledne na Jakubu – tentokráte děti putovaly lesem doprovázené houbami a pronásledované záludnými Pindrušemi. Po cestě kolem kostela na Jakubu se dětem podařilo vyluštit potřebné kouzlo, které je ochránilo před všemi bídnými bytostmi a samozřejmě před Pindrušemi. V cíli dostal každý zaslouženou odměnu a mohl se vydat se svými rodiči k domovu.

Děkujeme všem houbám, lesním skřítkům a pohádkovým bytostem, že společně s dětmi strávili příjemný podvečer. Chladno nám vůbec nevadilo.

Bankéři jdou do škol

Bankéři jdou do škol

V rámci zvyšování finanční gramotnosti našich žáků jsme se zapojili do projektu “Bankéři jdou do škol.”  Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili besedy  s bankéřem na téma kyberbezpečnost. Dozvěděli se spoustu zajímavých a pro život důležitých informací, např. jak bezpečně vybírat peníze kartou z bankomatu, jak bezpečně platit kartou nebo mobilem, jak chránit svůj počítač i mobil před napadením viry, na co si dávat pozor při připojení k veřejné síti wifi atd. Beseda  se žákům velmi líbila, o čem svědčí i jejich četné dotazy.

Mgr. D. Hromádková

III. B byla se “Stonožkou” v ZOO

Dne 16. 9. 2019 byla III. B se Stonožkou” v pražské ZOO. Byla tak odměněna za svou účast v projektu ZOO v Praze s podporou hnutí “Stonožka”.

Děti malovaly zvířata v erbech – rodových, městských, státních. Společně s III. B pracovali na projektu žáci z volitelného předmětu “Užité výtvarné činnosti”. Vznikly vskutku krásná díla. Věříme, že v závěrečném hodnocení bude některá práce vyhodnocena. Všem dětem děkujeme za účast a ochotu udělat něco málo navíc.

V ZOO nás očekával pan ředitel ZOO, byli jsme přivítáni, byl nám přidělen průvodce, který s námi prošel pavilony dle našeho výběru a vyprávěl nám zajímavosti o životě a chovu vzácných živočišných druhů. Po projití ZOO jsme byli všichni řádně unaveni tak, že nám ani mnoho nevadilo, že byl vlak přeplněný a my museli pár kilometrů cestovat vsedě na zemi. O to větší byla zábava. Den se vydařil – stejně tak, jako celá  “Stonožková”akce.

Školní rok začal

2. září jsme opět přivítali naše žáky do školních lavic naší školy. Nově k nám přišli naši noví žáci 1. tříd. Že se z této události stala skutečně nejenom školní, ale i rodinná slavnost bylo patrno z počtu příchozích jako doprovod prvňáčků. Jsme tomu velmi rádi. Žáčky do našich prvních tříd přišla pozdravit také paní místostarostka Města Jindřichova Hradce  – Ing. Magda Blížilová. Pozdravila rodiče a žáky, popřála jim úspěch a předala dětem dárky od zřizovatele.

I my přejeme prvňáčkům a všem našim žákům úspěšný školní rok a těšíme na dobrou spolupráci s jejich rodiči.