Vyjádření zaměstnanců školy k plánované stávce učitelů 27. listopadu 2023

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci v českém školství, kde se dlouhodobě projevuje nespokojenost pedagogické veřejnosti s postojem vlády k financování škol, vnímáme jako důležité vyjádřit náš postoj.

Sdílíme obavy a rozumíme potřebám pedagogických i nepedagogických pracovníků ohledně nedostatečného financování školství a současně nesouhlasíme se škrty v resortu školství, které by mohly zapříčinit zhoršení kvality výuky a podmínek důležitých pro rozvoj našich žáků.

Přestože na stávku nahlížíme jako na oprávněnou formu vyjádření nesouhlasu s aktuálním stavem ve školství, rozhodli jsme se naši školu do celostátně plánované stávky dne 27. listopadu 2023 nezapojit.

Stávku chápeme jako nástroj, který má poukázat na problémy ve školství, s čímž souvisí i právo pedagogů vyjádřit svůj nesouhlas s aktuálním děním. Prioritou pro nás však zůstává závazek vůči našim žákům a Vám, rodičům, kteří očekáváte nepřerušení vzdělávacího procesu.

V den stávky, tj. v pondělí 27. listopadu, proběhne v naší škole výuka dle aktuálního rozvrhu a provoz školy nebude omezen. 

Věříme, že náš postoj bude brán jako korektní přístup, který zobrazuje právo na nesouhlas (symbolická trikolora na oděvu), ale zároveň nedojde, v tomto ohledu, k omezení vzdělávacího procesu.

Děkujeme za pochopení.

Zaměstnanci ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121