Nabídka pracovního místa školního asistenta

Nabídka pracovního místa školního asistenta.
Od záři 2021 nabízíme v rámci Šablon III místo školního asistenta.
Jedná se o nepedagogickou funkci.
Náplň práce: viz. příloha
Platové zařazení: platová třída 8
Úvazek dle dohody: 0,5 -1,0
Pracovní smlouva na dobu určitou 18 – 22 měsíců.  
Případní zájemci prosím kontaktovat ředitele školy:

Ing. Luděk Možíš,

email:  lmozis@1zs.jhnet.cz;  tel.: 603116875.

0

Aktuální informace k provozu škol od 8. 6. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021.

8.6. Informace pro školy a školská zařízení 7.6_ final

Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:

 • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
 • vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.

Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků (pro ZUŠ) respektive 10 osob celkem (pro SVČ), není stanovena povinnost dokládání testování.

Antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno k 30. červnu 2021.

0

Nabídka zaměstnání

Nabízíme zaměstnání – učitel/ka pro 1. stupeň ZŠ. Zájemci o tuto pozici mohou kontaktovat ředitele školy Ing. Luďka Možíše:

na tel. čísle 603116875, nebo na emailové adrese lmozis@1zs.jhnet.cz  .

Poznámka:  nutno doložit strukturovaný životopis a dosažení požadovaného pedagogického vzdělání.

0

Dodatečné informace k provozu škol – MŠMT

DODATEČNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 21. května 2021 se s účinností od 24. 5. 2021:
 Novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021 (bude zveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti nově při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány. Pro střediska volného času nadále platí zvláštní pravidla, která zakazují, stejně jako v případě volnočasových aktivit mládeže, používání jiných vnitřních prostor, než ve kterých probíhá zájmové vzdělávání včetně šaten.
 Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 24. 5. 2021 (bude zveřejněno ZDE)


o mění doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.


o novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol v přírodě (umožněných od 31. 5. 2021) tak, že doba, po kterou před odjezdem na školu v přírodě nesmí přijít osoba účastnící se školy v přírodě do styku s fyzickou osobou pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, se stanovuje na 14 kalendářních dnů. Jinými slovy v písemném prohlášení před odjezdem bude uvedeno, že osoba účastnící se školy v přírodě nebyla v kontaktu s výše uvedenými osobami v posledních 14 kalendářních dnech.


MŠMT dále informuje, že vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna.
Škola v přírodě a školní výlety zatím ještě nejsou povoleny.

Školy v přírodě (ve smyslu § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví) bude možné konat od 31.5. (viz mimořádné opatření ZDE). Od stejného data pak předpokládáme i povolení školních výletů (jako akcí s obdobným charakterem jako je škola v přírodě – tedy vícedenních akcí s přespáním).
MŠMT 21. 5. 2021

0

Organizace výuky od 24. 5. 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů, s účinností od 24. 5. 2021, kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně, a to každé pondělí.

 Ve škole:

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nástup do školy v běžném režimu od 7,40 do 7,55 hodin za dodržení všech hygienických opatření, tj. např. dezinfekce rukou, ochrana úst a nosu, zodpovídá dohled v šatně,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

 

Režim ve školní výdejně:

 • provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,
 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci,
 • odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
 • ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

     

                                                                                                Ing. Luděk Možíš

                                                                                                Ředitel školy

24.5.2021 Organizace výuky

0

Navrácení zapůjčených notebooků

 Vzhledem k blížící se době nástupu všech dětí do školních lavic upozorňujeme na nutnost navrácení zapůjčených notebooků do školy. Zákonní zástupci žáků 1. stupně mohou k navrácení notebooků využít již tento týden – středu, kdy je zde přítomen pan M. Hynek .

Notebooky je dle smlouvy nutno vrátit neprodleně po skončení distanční výuky – tedy příští týden v pondělí 24. 5., nebo ve středu 26. 5. Tyto přístroje budou po vrácení sloužit ve školní knihovně k řádné výuce.

Už se na všechny naše žáky těšíme.

0