Adventní koncert se vydařil

Již jsme si zvykli na vynikající adventní koncerty našich pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáčku. Letošní adventní koncert opět potvrdil jejich kvalitu. 

Není to samozřejmost – je za tím skryta spousta práce a píle všech zpěváčků a jejich paní učitelky – sbormistryně Mgr. Ivany Písařové.

Blahopřejeme k úspěchu,  děkujeme za dobrou reprezentaci školy a držíme palce do dalších vystoupení, která je čekají již tento týden. Mezi velmi významné patří páteční vystoupení v Chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze, na Stonožkové mši, které se samozřejmě účastní i naši “stonožkoví” výtvarníci.