Zpívání v přírodě

Již tradičně se 24. a 25. 9. 2019 konalo soustředění našich pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáček. Letos se bohužel neuskutečnilo v „naší milované Sigmě“, která se prodává, ale v novém prostředí Penzionu Skrýchov v Dolním Skrýchově. Zpívalo se, sportovalo, tančilo, opékaly se buřty u táboráku, nechyběl ani každoroční večerní program „deváťáků“, kteří se svého úkolu zhostili zodpovědně a zvládli přípravu i samotnou organizaci na výbornou. Chválím! Stravování bylo velmi dobré, ubytování až na chladnější pokoje ve večerních hodinách pěkné. Výhodná byla i krátká pěší trasa „škola – penzion“ a zpět.

Chválím všechny zpěváky nejen za vzorné chování, ale i zodpovědný přístup k nácviku nového repertoáru, který si mohou naši příznivci poslechnout na vystoupeních a koncertech v předvánočním čase. Děkuji také obětavému pedagogického dozoru – Mgr. Jarušce Frišové!

Mgr. Ivana Písařová

Pozn.: další fotografie ze soustředění – viz Pěvecký sbor

Bankéři jdou do škol

Bankéři jdou do škol

V rámci zvyšování finanční gramotnosti našich žáků jsme se zapojili do projektu “Bankéři jdou do škol.”  Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili besedy  s bankéřem na téma kyberbezpečnost. Dozvěděli se spoustu zajímavých a pro život důležitých informací, např. jak bezpečně vybírat peníze kartou z bankomatu, jak bezpečně platit kartou nebo mobilem, jak chránit svůj počítač i mobil před napadením viry, na co si dávat pozor při připojení k veřejné síti wifi atd. Beseda  se žákům velmi líbila, o čem svědčí i jejich četné dotazy.

Mgr. D. Hromádková

Barevný podzim v 3. B

V pátek 4. 10. si děti v projektovém dnu vyzkoušely skupinovou práci na téma podzim. Při práci ve skupině si upevňovaly třídní vztahy – práci ve skupině, rozvíjely si kreativitu, tvořivost, získávaly a upevňovaly si za pomoci kamarádů vědomosti o přírodě, ročním období. Téma podzim se prolínalo různými předměty (český jazyk, matematika, prvouka, čtení- práce s textem, praktická výchova). V třídní kroužku si děti připomněly důležité dny např. 28. 9., 28. 10., 1. 11., 17. 11.(30. výročí).  Na závěr dne si děti vyrobily barevné draky, kterými vyzdobily svou šatnu. Z přírodnin vytvořily houby na výzdobu třídy.

Autor: Z. Anděrová

Dopravní výchova

Během září  většina tříd z 1. stupně navštívila Dopravní hřiště, kde se děti zdokonalovaly v dopravních předpisech a technice jízdy na kole na veřejných komunikacích. Jak se dařilo dětem z 3. B a 4. A můžete posoudit na fotografiích.

Zapsala: S. Licehamrová

III. B byla se “Stonožkou” v ZOO

Dne 16. 9. 2019 byla III. B se Stonožkou” v pražské ZOO. Byla tak odměněna za svou účast v projektu ZOO v Praze s podporou hnutí “Stonožka”.

Děti malovaly zvířata v erbech – rodových, městských, státních. Společně s III. B pracovali na projektu žáci z volitelného předmětu “Užité výtvarné činnosti”. Vznikly vskutku krásná díla. Věříme, že v závěrečném hodnocení bude některá práce vyhodnocena. Všem dětem děkujeme za účast a ochotu udělat něco málo navíc.

V ZOO nás očekával pan ředitel ZOO, byli jsme přivítáni, byl nám přidělen průvodce, který s námi prošel pavilony dle našeho výběru a vyprávěl nám zajímavosti o životě a chovu vzácných živočišných druhů. Po projití ZOO jsme byli všichni řádně unaveni tak, že nám ani mnoho nevadilo, že byl vlak přeplněný a my museli pár kilometrů cestovat vsedě na zemi. O to větší byla zábava. Den se vydařil – stejně tak, jako celá  “Stonožková”akce.

Školní rok začal

2. září jsme opět přivítali naše žáky do školních lavic naší školy. Nově k nám přišli naši noví žáci 1. tříd. Že se z této události stala skutečně nejenom školní, ale i rodinná slavnost bylo patrno z počtu příchozích jako doprovod prvňáčků. Jsme tomu velmi rádi. Žáčky do našich prvních tříd přišla pozdravit také paní místostarostka Města Jindřichova Hradce  – Ing. Magda Blížilová. Pozdravila rodiče a žáky, popřála jim úspěch a předala dětem dárky od zřizovatele.

I my přejeme prvňáčkům a všem našim žákům úspěšný školní rok a těšíme na dobrou spolupráci s jejich rodiči.

Let balonem

Na slavnostním koncertě k 35. výročí založení dětského pěveckého sboru Nova Domus na 3. nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci jsem obdržela od zpěváků našich pěveckých sborů Nova Domus, Novadomáček, bývalých členek sboru a mého syna Jakuba nečekaný a krásný dárek – let balonem.

Dne 19. července 2019 v 19 hodin jsem tento let absolvovala z Českého Krumlova. Dopoledne v „osudný den“ jsem byla plna očekávání na sms, jestli se vůbec tento pro mě nezvyklý adrenalinový sport uskuteční, ale počasí nám přálo a příjemná zpráva před polednem dorazila. Žaludek jsem měla jako „na vodě“, ale oporou byl pro mě mimo jiné manžel, který let se mnou absolvoval. Byla jsem ráda, protože celých 35 let, co vedu školní dětský pěvecký sbor, zajišťuje po technické stránce pěvecké koncerty a bez rodinné firmy by se řada vystoupení ani nekonala.

Celá posádka balonu ve složení 6 mužů, 2 ženy a pilot Pavel z určeného místa setkání odjela na louku za českokrumlovskou zámeckou zahradou. Tam jsme balon nejdříve „oživili“ a poté společnými silami zprovoznili. Plni natěšení jsme asi po půl hodině naskočili do balonového děleného koše a zamířili k výškám. Přiznám se, že jsem se těšila, že poletíme nad historickým jádrem Českého Krumlova, ale příroda „mocná čarodějka“ vše zařídila jinak. Změnila směr větru a my jsme mohli shlédnout „z nebeské výšky“ nádhernou šumavskou krajinu. Lesy, statky, silnice, auta, lesní i domácí zvířata, jihočeské vesničky se v tu chvíli zdály jako dětské hračky – zkrátka miniaturní svět. Pilot nás nejdříve seznámil s bezpečnostními předpisy a nebezpečím, které by hrozilo, pokud bychom některé věci porušovali a nedodržovali. Celá posádka si ve vzdušném prostoru potykala, jak to mezi letci bývá zvykem, a pak nám Pavel povídal o balonovém létání, jak balon funguje a sdělil i technické parametry apod.

Po 45 minutách jsme pomalu snižovali výšku a ladně a lehce přistáli na zemědělské louce nedaleko Boletic blízko vojenského prostoru. Čekalo nás sbalení plachty, koše do opět připraveného auta a celkové uklizení balonu, což byla práce hlavně mužské posádky a rodinných příslušníků, kteří na louku také dorazili. Když byl balon naložený, čekal nás křest zemí, ohněm a vodou, respektive šampaňským. Pavel při tomto slavnostním aktu poutavě vyprávěl i o historii balonů. Tak se všichni účastníci balonového letu stali barony a obdrželi „Křestní list“.

Chtěla bych všem bývalým i současným zpěvákům a Jakubovi moc poděkovat za úžasný dárek. Splnil se mi další životní sen. Děkuji!

Mgr. Ivana Písařová

Organizace výuky v 1. týdnu šk. roku 2019/2020

V prvním týdnu proběhne výuka následovně:

V pondělí zahájíme nový školní rok a všichni žáci ukončí výuku po 1. vyučovací hodině.

V úterý končí výuka 2. – 4. tříd po 4. vyučovací hodině – (v 11. 40 hod.); 12. třídy končí po 2. vyučovací hodině.

Od středy probíhá výuka dle rozvrhu – bez odpoledního vyučování. 1. třídy budou mít 1. – 3. hodinu.

Ve čtvrtek a v pátek bude probíhat vyučování dle rozvrhu – bez odpoledního vyučování.

Nabídka zaměstnání – vychovatel/ka školní družiny

Nabízíme možnost zaměstnání v pozici vychovatel/ka školní družiny. Jedná se o zástup za dlouhodobě nemocnou paní vychovatelku – a to od začátku školního roku – po dobu nemoci naší zaměstnankyně – minimálně na měsíc září s možností výhledového zaměstnání na dlouhodobý prac. poměr.

Zájemci mohou kontaktovat ředitele školy Ing. Luďka Možíše:

na tel. čísle 603116875, nebo prostřednictvím emailu – lmozis@1zs.jhnet.cz  .

(K přijetí je nutno doložit doklad o vzdělání. )