Jihočeský zvonek 2019 – část 3

Ve čtvrtek 16. května 2019 se konalo ve Strakonicích krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek 2019. Naši školu výborně reprezentovali Jakub Kümmel a Alexandra Plucarová. Oba se umístili ve stříbrném pásmu, ke kterému jim blahopřejeme!

Mgr. Ivana Písařová

Procházka po Jindrově naučné stezce

    Dne 14. 5. 2019 se žáci 4. B zúčastnili vzdělávacího ekologického programu „Procházky po Jindrově naučné stezce“.

    Děti se seznámily s přírodou v blízkosti Jindřichova Hradce, řešily připravené úkoly s využitím pracovních listů a obrázků, pracovaly ve skupinkách.

    Poznávaly rostliny a živočichy, určovaly biotop, ve kterém se vyskytují, seznámily se s funkcí mokřadů, nivy, meandrů potoka apod. přímo v terénu.

    Počasí nám přálo, prožili jsme krásný čas v přírodě.

Autor: J. Frišová

Keramická dílna v Děbolíně

V pátek 10.5.se žáci 2. B vydali na návštěvu do keramické dílny paní Hulíkové v Děbolíně. Děti se těšily na jízdu vláčkem, ale byla výluka. Před prací v se všichni řádně posilnili svačinami od maminek, a pak se s chutí vrhli do díla. Každé dítě si omalovalo pokladničku ve tvaru prasátka. Paní Hulíková jim vysvětlila, jak barvy nanášet a co se stane s barvami po vypálení v peci. Po práci si děti odpočinuly na hřišti plném herních prvků a po krátké svačině, se vydaly pěšky zpět do Jindřichova Hradce. Krásné dopoledne a dobrou náladu nám nepokazilo ani nepříznivé počasí. A nezmokli jsme.

Autor: Z. Anděrová

Výlet do Vídně

Am Freitag den 10. Mai besuchte unsere Schule österreichische Hauptstadt Wien. Schon im Bus herrschte eine gute Stimmung. In Wien besichtigten wir zuerst das Schloss Schönbrunn und dann das Technische Museum. Dort hatten wir Zeit, das Museum selbst zu erkunden. Anschließend besichtigten wir Stephansdom und das historische Zentrum von Wien. Wir erfuhren in dieser kurzen Zeit viel über diese faszinierende Stadt.Vielen Dank füf diese schöne Zeit!

Vendula Častová, Anna Drobilová, Anna Schmidtová (9. A)V pátek 10. května jsme společně se spolužáky 7.-9. tříd a našimi skvělými učitelkami jeli do Vídně. Počasí bylo navzdory předpovědi nádherné. Navštívili jsme zámek Schönbrunn a měli čas prohlédnout si jeho rozkvetlé zahrady. Dále jsme navštívili Technické muzeum a užili si okružní jízdu po památkách Vídně. Zbylé památky jsme poté prošli pěšky, pozastavili jsme se u velkolepého chrámu svatého Štěpána, stihli jsme projít tamní obchody a dobře se najíst! 

Kristýna Votavová, Michaela Jurigová (9. A)

Vojenské muzeum

Školní družina „Motýlci“ navštívila v návaznosti na výročí 8. května Vojenské muzeum. Přednáška pana Svitáka děti velice zaujala a dozvěděly se při ní mnoho zajímavostí z vojenské historie.

AUTOR: Karolina Kudličková

Hokejbal proti drogám 2019

I v tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili tradičních turnajů v hokejbalovém klání. Naši žáci byli přítomni v soutěži ve všech vypsaných kategorií.

V kategorii nejstarších žáků 8. – 9. tříd jsme obsadili v okresním kole 3. místo.

V kategorii žáků 7. – 6. tříd jsme v okresním kole skončili na 2. místě.

Stejné umístění vybojovali i žáci a žákyně 4. a 5. třídy.

Pomyslné vítězné vavříny pro okresní přeborníky získaly děti nejmladší (1. – 3. ročníku).

 Vítězové měli právo postoupit do krajského kola, které se konalo v Prachaticích. Ani zde jsme neudělali naší škole a městu ostudu a v závěrečném hodnocení jsme obsadili krásné 2. místo. Zároveň byl nejlepším hráčem turnaje vyhlášen člen našeho stříbrného týmu.

Za vzornou reprezentaci naší školy musím všem dětem poděkovat a poblahopřát k vynikajícím výsledkům.

Pavel David

Dopravní hřiště

V pátek 10. 5. 2019 se uskutečnilo Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěž se konala na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci ve dvou kategoriích. Naši mladší žáci se letos zúčastnili soutěže poprvé a skončili na celkovém 8. Místě, starší žáci se umístili na 6. místě. V jednotlivcích si dobře vedl Tomáš Kučera, který skončil na 4. místě. Děkujeme všem zúčastněným soutěžícím a přejeme jim další úspěchy.

Helena Dalíková

Školní výlet „osmáků“

Ve čtvrtek 2. května 2019 se vydaly třídy 8. A a 8. B na školní výlet do Prahy. Jelo se vlakem tam i zpět. Program byl na jednodenní výlet dost náročný, ale vše se zvládlo poměrně hravě. Žáci byli disciplinovaní, ukáznění a mnohdy, musíme přiznat, se divili, jak se lidé ve velkoměstě chovají, zvláště pak v hromadných prostředcích – v tramvajích a metru. Vždyť ale také přepravovat skupinu o 43 lidech podzemní dráhou, neztratit se a dojet všichni do cíle, je pořádná „fuška“!

Nejdříve jsme měli namířeno na Pražský hrad. Měli jsme skvělou paní průvodkyni, bez které bychom při tak obrovské návštěvnosti této naší velkolepé památky asi nic neviděli. Nejprve jsme prošli nezbytnou kontrolou před Hradem a poté zhlédli chrám sv. Víta, Vladislavský sál, kde jsou vystaveny nepravé české korunovační klenoty, a Zlatou uličku. Odpoledne jsme navštívili Mercurii Laser Game v Holešovicích, největší laser game komplex v České republice, kde se v potemnělé atmosféře s unikátní hudební kulisou bavil určitě každý a v jednotlivých hráčích se projevila hravost a odhodlání zvítězit. Nikdo, myslím, nebyl zklamaný a užil si zábavu i dostatek adrenalinu. Nakonec jsme ještě zavítali na Václavské náměstí. Nemohli jsme po tak náročném sportovním výkonu vynechat nezbytné rychlé občerstvení – KFC nebo McDonald´s. Cesta v přeplněném, plně obsazeném vlaku a horku zpět do Jindřichova Hradce byla po namáhavém dni vyčerpávající, ale vše se zvládlo a všichni účastníci výletu budou mít jistě na co vzpomínat!

Mgr. Ivana Písařová

Jihočeský zvonek 2019 – část 2

Ve středu 24. 4. 2019 patřila učebna Hv na naší škole, opět po roce, dětskému zpěvu. Uskutečnil se zde již 33. ročník pěvecké soutěže Jihočeský zvonek pro žáky základních škol a víceletých gymnázií jindřichohradeckého regionu. Soutěže v sólovém a komorním zpěvu se zúčastnilo celkem 33 účinkujících z 12 škol Jindřichohradecka a zaznělo 51 písní. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. První 3 kategorie patřily lidovým písním, 4. kategorie byla věnována volnému stylu – moderním písním. Výkony soutěžících hodnotila porota podle daného bodového systému a účinkující se mohli podle svých pěveckých výkonů umístit ve zlatém, stříbrném nebo bronzovém pásmu. Úroveň letošního JZ byla velmi vysoká zvl. v I. a IV. kategorii.

Naši školu reprezentovalo 8 žáků a právem jim patří velká pochvala. Výsledek je skvělý.

Zlaté pásmo získali: Klára Vybíralová, Alexandra Plucarová, Jakub Kümmel.

Stříbrné pásmo: Jan Měkuta, Antonín Měkuta.

Bronzové pásmo: trio ve složení Alexandra Plucarová, Josefína Smejkalová a Viktorie Urbánková.

Pochvala patří i hudebnímu doprovodu Ondřeji Bajerovi. Děkuji paní Ivance Chmelíkové za vzorné napsání diplomů pro soutěžící a všem, kteří pomáhali při organizaci okresního kola JZ 2019. Poděkování patří i vedení školy za poskytnutí prostor na uskutečnění této soutěže.

Postupujícím Alexandře Plucarové a Jakubu Kümmelovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které proběhne 16. 5. 2019 ve Strakonicích!

Mgr. Ivana Písařová

Foto: Tereza Popprová

Exkurze Techmania Plzeň

Dne 30. 4. 2019 se každý s žáků 7. B stal alespoň na chvíli badatelem a vědcem. Na interaktivní výstavě si žáci ověřovali zákonitosti fyziky a chemie na „vlastní kůži“.  Něco bylo jasné hned, ale nad některým problémem bylo potřeba popřemýšlet a to je dobře. Naštěstí byl vždy po ruce intuitivní návod na provedení pokusu. Tudíž pochopit jej už bylo snadné. A tak i cestou domů bylo o čem přemýšlet…  

Hana Rusová