Aktuální informace k testování

Z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, vydaného 22. prosince 2021, plyne
povinnost testovat všechny žáky i pracovníky školy v období od 3. ledna 2022 do 16.ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu. Průběh testování dětí a žáků bude obdobný, jako v minulých týdnech, ale testovat se budou všichni žáci i pracovníci, tedy i ti s prodělaným onemocněním nebo dokončenou vakcinací.

Podrobnější informace pro rodiče naleznete zde.