Halloween – odpoledne ve škole

Dne 31. 10. se ve školní budově konalo odpoledne s Halloweenem, které v rámci připomenutí zvyků anglicky mluvících zemí pro své spolužáky od 5. – 8. ročníku připravili žáci 9. ročníků se svými třídními učitelkami a vyučujícími 2. stupně.

Deváťáci připravili halloweenskou výzdobu, vlastnoručně vyrobené vstupenky pro každého účastníka, zajistili tombolu, sladké odměny pro všechny účastníky a vítěznou cenu pro nejlepší masku. Na výzdobě školy dýněmi se podíleli i mladší žáci, kteří je vyřezávali v rámci pracovního vyučování.

Každý musel absolvovat dobrodružnou cestu školou s pěti stanovišti po budově školy. Na chodbě se nadále potkával s „nadpřirozenými“ i ryze zemskými bytostmi, o kterých si vyslechl úvodní příběhy. Mohl si zahrát i piškvorky se školními mistry a na konci své pouti po škole se pokusit podepsat na „kartě smrti“, či zahrát kostky o šťastnou výhru. Celkem 80 dětí prošlo celou trasu, v tělocvičně absolvovalo slalom na koštěti a poté si mohl trošku zatančit, získat tombolu a zjistit kdo měl nejkrásnější masku.

Jsme rádi, že se nám akce vydařila, i když jsme kvůli počasí nemohli použít školní dvůr.

Poděkování náleží všem žákům 9. ročníků, kteří akci zajistili a postarali se o vtipnou zábavu pro ostatní. Zvládli i bezproblémový závěrečný úklid.

Děkuji též všem vyučujícím 2. stupně a paní učitelce z 1. stupně, kteří pomohli dětem doplnit program svými profesionálními hereckými výstupy.

Děkuji též účastníkům za vzorné chování.

Za realizační tým

Mgr. Lenka Hrubá