Procvičování Aj pro 3. ročník

Pro naše malé angličtináře jsme připravili na našich stránkách procvičování pro doma pomocí vhodných videopořadů. Děti ve 3. třídě v současné době absolvují ústní audioorální kurz, při kterém nepoužívají prozatím učebnice. Pracují s materiály, které pro ně připraví vyučující. Na přání žáků jsme do našich webových stránek vložili stránku s odkazy na užitečná videa, se kterými se děti setkají při vyučování.

Věříme, že se k nim děti doma vrátí.

Naleznete je pod složkou:  Výuka jinak – Aj – 3. ročník

https://1zsjh.cz/aj-3-roc/

Mgr. L. Hrubá

Gotika – exkurze třídy 5. B

5. B se v hodině výtvarné výchovy vydala objevovat gotické památky našeho města. Počasí nám přálo, takže jsme si stihli vysvětlit a ukázat na našich památkách základní stavební prvky a znaky gotiky. Neustále se utvrzujeme v tom, že Jindřichův Hradec je vskutku krásné město.

Lenka Hrubá

Učební materiály Aj

Vážení rodiče a žáci.

Pro snadnější domácí přípravu na hodiny anglického jazyka jsme Vám na našich stránkách připravili dostupné online poslechy a cvičení k učebnicím, které na naší škole používáme. Naleznete je na záložce Výuka jinak – Anglický jazyk.

Na stránce naleznete také výukové online hry, které umožní dětem zábavně procvičit látku. Věříme, že se do naší anglické sekce budete rádi vracet.

Klikněte na odkaz:

Anglický jazyk

Aktuální informace k provozu škol od 8. 6. 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021.

8.6. Informace pro školy a školská zařízení 7.6_ final

Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:

  • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
  • vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
  • sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.

Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků (pro ZUŠ) respektive 10 osob celkem (pro SVČ), není stanovena povinnost dokládání testování.

Antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno k 30. červnu 2021.

Den dětí II

Den dětí pro druhý stupeň

Mezinárodní den dětí se na naší škole pojí s tradičním výšlapem směrem k Polívkám, kde žáci šestých až osmých ročníků plní nejrůznější úkoly. Zajímavé a někdy i zapeklité úkoly pro ně připravují žáci devátého ročníku.

Na celkem 10 stanovištích se mladší žáci potýkali s různými úkoly. První stanoviště se zabývalo nebezpečným tématem – Slepičí laktát smrti, dále nastala Zkouška chutí, odvážlivci vzali za vděk Smrtelnou jízdou, kterou ale všichni zdárně přežili a tato jízda byla následně odlehčena Filmovým kvízem. Odtud se žáci přemístili na Slepičí planetu, odkud téměř na dohled přistála Planeta bez řeči, na které žáci trénovali svoje pantomimické schopnosti. Bystrost a postřeh žáků si prověřilo stanoviště Fojna, na odlehčenou opět následovala Hitparáda. Zde ke slovu přišli žáci a ke zpěvu i učitelé. Planeta zdraví připomněla základy první pomoci a zajímavě připomenuta byla i Historie školy.

Žáci prvních tří skupin, kteří dosáhli bodově nejvyšších výsledků, dostali sladkou odměnu v podobě ovocných koláčů.

Počasí nám přálo celou dobu a veliké díky patří všem deváťákům a příjemnou organizaci, učitelům i zúčastněným žákům, kteří si společný den dětí užili s úsměvem na tváři.

Marie Popelková

Dětský den – Páťáci

1.června oslavili třídy 5.A a 5. B Den dětí. Hned ráno jsme vyšli na delší vycházku směrem na Frankův dvůr. Cesta rychle ubíhala, bylo krásné letní počasí a za hodinu jsme byli v cíli. Děti se rozdělily do skupinek a každá skupina dostala obálku s úkoly – morseovka, poznávačka rostlin a živočichů, skládačka a další.  Úkoly plnily správně a jako odměnu a dárek dostal každý sladký zmrzlinový pohár. Všichni byli s krásným dopolednem spokojeni a těší se, že si ho někdy zase zopakují.                     

                            Lenka Straková a Ivana Táborová, třídní učitelky

Konečně si mohli společně zazpívat!

Náš školní sbor Nova Domus a Novadomáček nemohl po celou dobu omezení zpívat. Po dlouhé době (více jak rok) nastala ta chvíle. Podmínky zpěvu venku s rozestupy nezabránily první zkoušce části našeho sboru. Věříme, že se situace zlepší a celou školou bude opět znět krásný zpěv s hudebním doprovodem Mgr. Ivany Písařové.