Informace k hybridní výuce v případě částečné karantény třídy.

Vážení rodiče,

v případě pozitivně testované/ho žákyně/žáka ve třídě na nemoc COVID-19 Vás informujeme o postupu, který určila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje:

Nařízená karanténa se bude na základě posledních rizikových kontaktů týkat většinou pouze části žáků třídy. Žákům (jejich zákonným zástupcům), kterých se bude karanténa týkat, bude doručena SMS zpráva s příslušnými pokyny (doba trvání, PCR test, výjimky z karantény apod.). Tyto vyhodnocené rizikové kontakty budou v karanténě, která trvá minimálně 7 dní od data posledního kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou. Karanténu lze ukončit nejdříve 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativním PCR testem. Pokud kontakt neabsolvuje PCR test a nemá po celou dobu žádné příznaky onemocnění, karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s nemocným.

Karanténa se netýká osob, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19 a těch, kteří jsou plně očkováni. Vyloučení z karantény za těchto podmínek platí v případě, že kontakty nemají žádné příznaky onemocnění, v případě příznaků nemoci musí i tyto osoby PCR test podstoupit.

Žáci, na které se karanténa nevztahuje (očkovaní, po nemoci COVID-19, po ukončení karantény po PCR testu, nepřítomní žáci v době rizikového kontaktu), se účastní prezenční výuky, která bude probíhat hybridní formou – tzn., že žáci, kteří budou aktuálně v karanténě, budou připojeni do hodiny přes MS Teams. Pokyny k distanční/hybridní výuce, k připojení či k případným změnám v rozvrhu budou žákům předávány od jednotlivých vyučujících prostřednictvím MS Teams (kalendář, outlook).

Ukončení karantény konkrétních žáků pak souvisí s negativním výsledkem PCR testu, proto nelze stanovit pro všechny žáky jednotné datum návratu k prezenční výuce.

 

Všichni žáci školy by měli umět pracovat v Teamsech, všichni s nimi byli seznámeni v průběhu předchozích měsíců.
Pro jistotu jsou zde instrukce: 
1) žák se přihlásí přes prohlížeč na office.com nebo přes aplikaci, kterou si mohou stáhnout do počítače nebo mobilu
2) přihlašovací údaje všichni mají: Uživ. jméno: jmeno.prijmeni@1zsjh.cz, heslo si každý vytvořil
3) žák se přepne do aplikace Teams, kde budou mít v kalendáři nastavené online hodiny a připojí se ke schůzce

Pokud byste cokoli potřebovali, neváhejte se obrátit na třídní učitele, vedení školy, případně daného vyučujícího.

Zároveň vás žádáme o jistou míru shovívavosti, protože situace se mění opravdu každým okamžikem. Jeden telefonát z hygienické stanice v průběhu dne nám může v okamžiku překopat celý rozvrh tím, že pošle do okamžité karantény učitele nebo třídu a pak zákonitě musí nastoupit improvizace. Stále však všichni mějme na paměti, že nám všem jde o zajištění co nejlepšího vzdělání Vašich dětí.

Mějte se hezky, přeji pevné zdraví a mnoho sil v této nelehké době

                                                                                                          Ing. Luděk Možíš

                                                                                                          Ředitel školy