Jihočeský zvonek 2016 ve Strakonicích

Ve čtvrtek 12. května 2016 se konalo ve Strakonicích krajské kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Naši školu vzorně reprezentovala žákyně 4. A Alexandra Plucarová, která jako nejmladší účastník soutěže získala krásné bronzové pásmo. O vzorný flétnový doprovod se postarala Klárka Tupá ze 4. A. Oběma žákyním patří velká pochvala a poděkování. Též dík patří rodičům Sašenky a Klárky, kteří nás nemalou měrou v pěveckých aktivitách podporují!

Mgr. Ivana Písařová