Konzultace ke klasifikaci za 1. pololetí školního roku 2021/2022

Vzhledem k epidemiologické situaci budou případné konzultace ke klasifikaci žáků za 1.pololetí tohoto školního roku probíhat v měsíci lednu individuálně, a to po domluvě (telefonické, e-mailové, Microsoft Teams) s vyučujícím daného předmětu za dodržení všech platných hygienických opatření.

Ing. Luděk Možíš

Ředitel školy