Květy, které neuvadnou

V posledních hodinách školního roku 2018/2018 v předmětu Praktické činnosti žáci 6. B vyšívali na čtvrtku květiny. Práce byla trochu náročnější, ale výsledek je obdivuhodný.

Mgr. Jiřina Kadlecová