Mikulášské dopoledne ve druhých třídách

V pátek dne 4.12.2020 proběhlo u žáků druhých tříd mikulášské dopoledne.

Mikuláš, čert s andělem za dětmi sice nepřišli, protože měli spoustu práce s většími hříšníky, ale poslali našim dětem zábavnou nadílku.

Během dopoledne plnili žáci pracovní listy s čertovskou tématikou, vyráběli Mikuláše, pojídali sladkosti a hráli čertovské hry. Největší zábavou pro všechny byla hra, kdy děti chodily po celé škole a plnily čertovské úkoly, zaměřené na rozvíjení paměti. Všichni si užili spoustu legrace.

Autor: E. Krobůčková, J. Frišová