Bruslení 1. tříd

V letošním roce prvňáčci absolvují v rámci hodin tělesné výchovy kurz bruslení.  Pro většinu prvňáčků to byla premiéra. Všechny děti s nadšením zdokonalují své bruslařské dovednosti a i přes mnohé pády své snažení nevzdávají. Na první hodině byly děti rozděleny do družstev podle toho, jak kdo bruslí, a nyní už každé družstvo piluje, co je třeba. Pod vedením zkušených instruktorů si děti osvojují základy bruslení.

Velký dík patří všem rodičům a prarodičům, kteří nám chodí pomáhat s obouváním a přípravou. DĚKUJEME!

Autor: E. Krobůčková, J. Frišová

0

Kouzelnické vystoupení

Pátek 20. 12. žákům prvních a druhých tříd dopoledne zpestřilo kouzelnické vystoupení. Všichni jsme se velmi těšili a nevěděli jsme, co nás čeká. Kouzelnické vystoupení však předčilo všechna naše očekávání. Děti po celou dobu se zájmem a napětím sledovaly vystoupení a čekaly, jaká kouzla ještě uvidí. Pan kouzelník nám předvedl spoustu zajímavých triků a kouzel, která jsme se marně pokoušeli odhalit a rozluštit. Některé děti byly vybrány jako asistenti a pomáhaly během vystoupení. Představení bylo skutečně fantastické, triky nepochopitelné a zážitky úžasné! Vystoupení sklidilo veliké ovace a určitě se budeme těšit na další návštěvu.

Zapsala: E. Krobůčková

0

Sportovní úspěch našich fotbalistů

V sobotu 14. prosince 2019 se v J. Hradci ve Sportovní hale uskutečnil turnaj starších přípravek o pohár předsedy OFS. Turnaj se konal za účasti FK Jindřichův Hradec 1910 A a B, TJ Centropen Dačice A a B a Suchdol na Lužnicí. Vítězem se stalo družstvo FK J. Hradec 1910 A, jehož členy jsou mimo jiné i žáci 4. ročníku naší školy: Jan Vičar, Tadeáš Ferda, Marek Tomášů a Matěj Pumpr, kteří trénují pod skvělým vedením pana učitele Jana Beneše také z naší školy.

K vítězství blahopřejeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!

Zapsala: S. Licehamrová

0

Žáci 3. ročníků ukončili přípravný kurz

Všichni žáci 3. ročníků úspěšně ukončili přípravný kurz anglického jazyka, kde se seznámili nejen se základy výslovnosti, čtení, psaní, ale také získali první slovní zásobu. Za velmi krátkou dobu se umí představit, říci základní údaje o sobě i o své nejbližší rodině. Aktivně vyjadřují, které aktivity sami umí a které nikoli, a to samé zvládnou říci o své rodině, nebo o kamarádech.

Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za aktivitu, snahu a píli. Také děkujeme rodičům za pomoc při domácí přípravě, která je v prvním období velmi důležitá.

Žákům byly předány první učebnice anglického jazyka spolu s pracovními sešity.

Autor: L. Jelínková, Y, Zajícová

0

Mikulášské bruslení

V pátek 6. prosince i na naší škole chodil Mikuláš s andělem a čerty a obdarovávali žáky drobnými sladkostmi.

Děti ve škole postupně navštívil Mikuláš. Z knihy hříchů některým z nich přečetl jejich „poklesky“, čerti trochu pohrozili řetězy, ale vše nakonec zklidnil anděl a rozdal dětem nadílku. Ty se pak vydaly na mikulášské bruslení na zimní stadion, kde na ně již čekal další Mikuláš se svými pomocníky. Tady si všichni společně  zabruslili, zdatnější bruslaři závodili s čerty, ti méně zdatní bruslili s andělem a Mikulášem.  Tradiční mikulášské dopoledne se vydařilo a všichni odcházeli domů spokojení.

Velké poděkování patří žákům 9. tříd, kteří měli nádherné masky a vytvořili pravou kouzelnou atmosféru jak ve škole, tak i na zimním stadionu. Nemaskovaní žáci 9. tříd pomáhali malým bruslařům s obouváním bruslí a bruslaře-nováčky učili na ledě bruslit.

Autor: L. Jelínková

0

4. A se naučila “Abecedu peněz”

Děti ze 4. A se od září zúčastnily programu “Abeceda peněz”. Jedná se program pořádaný Českou spořitelnou, zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti u dětí s akreditací MŠMT.

Nejprve děti ve třídě navštívila pí. Mauerová, která je proškolila v základních pojmech, jako je např. půjčka, úrok, investice, zisk apod. Také dětem vysvětlila, jak nejlépe s penězi hospodařit, na co je dobré si peníze půjčit, na co vůbec ne, jak správně šetřit. Děti  navštívily Českou spořitelnu, kde si prohlédly jednotlivá oddělení a dokonce zavítaly do trezoru. Po exkurzi děti založily fiktivní firmu “Dílna vánočních skřítků”, naplánovaly, co a jak budou prodávat na Vánočním jarmarku, rozdělily si funkce a nakonec převzaly půjčku 3000 Kč, které měly  správně investovat, tzn. nakoupit materiál na výrobu věnců, andílků, svícnů a dalších věcí, které prodávaly na jarmarku. Skoro dva měsíce při pracovním vyučování a výtvarné výchově děti nadšeně lepily, stříhaly, tiskaly, navlékaly, zkrátka snažily se vyrobit krásné dárečky. Svou pomocí přispěli i rodiče, kteří na společné dílně dětem pomohli s vázáním věnců a svícnů.Některé maminky  napekly perníčky a koláče, které byl též k prodeji na jarmarku.

Dlouho očekávaný Den D přišel 27. listopadu. V pravé poledne děti vyrazily před Českou spořitelnu , kde vystavily své výrobky a čekaly na své zákazníky.  Ti na sebe nenechali dlouho čekat a postupně přicházeli další. Odpoledne uběhlo rychleji, než jsme čekali. Výrobků ubývalo a  peněz přibývalo. V 16 hodin odevzdaly děti své kasy k přepočítání a s napětím čekaly na výsledek. Když paní učitelka oznámila výsledek, spadl všem kámen ze srdce – nejen, že děti mohly vrátit půjčku, ale zároveň se radovaly ze skvělého zisku. A jak s ním naloží? To je zatím tajemství…

Protože se na jarmarku nestihly prodat všechny věci, rozhodly se děti, že udělají radost babičkám  v Domově s pečovatelskou službou U Nemocnice, kam  hned druhý den paní učitelky zavezly dárečky.

Celá 4. A děkuje paní učitelce Anděrové a Jelínkové za pomoc při organizaci Vánočního jarmarku a vedení školy a rodičům za pomoc a podporu.

Zapsala: S. Licehamrová

0

Vánoční jarmark 4. A

Žáci ze 4. A naší školy se v tomto pololetí účastní programu České spořitelny “Abeceda peněz”, který je zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti u dětí. Proto si vás celá tato třída dovoluje pozvat na Vánoční jarmark, který se koná ve středu 27. 11. 2019 od 13 do 16 hodin před budovou České spořitelny. Přijďte se podívat a podpořit výsledky jejich tříměsíčního snažení.

0

Jak pečovat o své zuby

Žáci 3.A a 3.B  se pod vedením studentek SZŠ seznámili, jak správně dodržovat ústní hygienu.

Každý žák si pod vedením studentek vyzkoušel správné a účelné čištění zubů. Na druhém stanovišti proběhlo praktické cvičení, kde děti určovaly vhodné a nevyhovující potraviny pro správný růst zubů. Na závěr byli žáci odměněni dárečkem – zubním kartáčkem a diplomem.

Autor: Z. Anděrová

0

Strašidel se nebojíme!

V pátek 1. listopadu proběhl ve třídách 3. B a 4. A projektový den se strašidelnou a pohádkovou tématikou. Nejprve děti v obou třídách musely vyřešit únikovou hru “Čarodějný lektvar”, ve které musely děti prokázat znalosti z mnoha oborů, aby správně určily jednotlivé ingredience lektvaru “zmenšováku”, díky kterému mohly uniknout zlé čarodějnici. Všichni byli úspěšní a všem se podařilo uniknout, některým i ve velice krátkém čase. Po té následovalo pohádkové počítání, kde děti zjišťovaly např. jak velký je tříhlavý drak nebo kolik drahokamů vykope za měsíc každý trpaslík od Sněhurky.

Ve 4. A nakonec řešily děti pohádkový kvíz a ve 3. B vyráběly ozdobné zápichy s dýňovou tématikou. 

Zapsaly: Z. Anděrová a S. Licehamrová

0

Barevný podzim v 3. B

V pátek 4. 10. si děti v projektovém dnu vyzkoušely skupinovou práci na téma podzim. Při práci ve skupině si upevňovaly třídní vztahy – práci ve skupině, rozvíjely si kreativitu, tvořivost, získávaly a upevňovaly si za pomoci kamarádů vědomosti o přírodě, ročním období. Téma podzim se prolínalo různými předměty (český jazyk, matematika, prvouka, čtení- práce s textem, praktická výchova). V třídní kroužku si děti připomněly důležité dny např. 28. 9., 28. 10., 1. 11., 17. 11.(30. výročí).  Na závěr dne si děti vyrobily barevné draky, kterými vyzdobily svou šatnu. Z přírodnin vytvořily houby na výzdobu třídy.

Autor: Z. Anděrová

0