Ze života 3. oddělení ŠD

I přes zpřísněná hygienická opatření tráví děti svůj čas při rozmanitých aktivitách. Pravidelně chodí na vycházky, díky sněhové nadílce se věnují stavění sněhuláků nebo hrám na sněhu. Při pobytu v družině staví krásné a nápadité stavby ze stavebnic a Lega, hrají různé společenské a deskové hry, skládají puzzle. Rády také kreslí a malují.

Autor: Iva Vicanová

0

Předvánoční čas u prvňáčků

Prvňáčci trávili předvánoční čas nejen učením. Celý prosinec dodržovali vánoční tradice – ve svých třídách otvírali okénka v adventním kalendáři, postupně se seznamovali s vánočními tradicemi ve formě Vánočního kvízu. Ve třídách si děti ozdobily stromečky a vyrobily si vánoční přáníčka, která už zvládly i samy napsat.

 Poslední den školy se pak děti vydaly k “Jakubu”, aby připravily vánoční hostinu i pro zvířátka a ptáčky. Po návratu na děti  čekalo překvapení, do tříd totiž během vycházky zavítal Ježíšek a nechal pro děti pod stromečkem dárečky. Prvňáčci z naší školy jsou moc šikovní a právem si je  zasloužili.

Autor: N. Kasalová, S. Licehamrová

+1

Prvňáčci byli v “Čertí škole”

V pátek ráno se naši prvňáčci  ocitli v “Čertí škole”. Nejprve si povídali i Mikulášovi a jeho družině, pak se zpovídali ze svých hříchů – kdo si neuklízí, kdo neposlouchá maminku, kdo vykřikuje ve škole, kdo zapomíná úkoly… Na důkaz svého slibu, že se napraví, si pak otiskli prst do Kotle hříchů. Vyzkoušeli si také čertí počítání  a vyrobili si čertí nebo andělskou magnetku. O velké přestávce je čekalo překvapení v podobě nadílky, kterou jim Mikuláš a čerti nechali spolu s dopisem na vrátnici školy. Děti měly z nadílky velkou radost a alespoň na dálku slíbily, že budou celý příští rok hodné.

Zapsaly: N. Kasalová, S. Licehamrová

0

Mikulášské dopoledne ve druhých třídách

V pátek dne 4.12.2020 proběhlo u žáků druhých tříd mikulášské dopoledne.

Mikuláš, čert s andělem za dětmi sice nepřišli, protože měli spoustu práce s většími hříšníky, ale poslali našim dětem zábavnou nadílku.

Během dopoledne plnili žáci pracovní listy s čertovskou tématikou, vyráběli Mikuláše, pojídali sladkosti a hráli čertovské hry. Největší zábavou pro všechny byla hra, kdy děti chodily po celé škole a plnily čertovské úkoly, zaměřené na rozvíjení paměti. Všichni si užili spoustu legrace.

Autor: E. Krobůčková, J. Frišová

+2

Platba za školní družinu

Vážení rodiče, 

     z důvodu nefunkčnosti počítačového programu na úhradu školného  vám byl poplatek za školní družinu ve výši 100,- Kč v měsíci říjnu stržen ze školní pokladny. Platby za školní družinu budou od tohoto měsíce uskutečňovány pouze tímto způsobem. Prosím Vás o zajištění dostatečné finanční rezervy. 
Děkuji
Iva Horalová
vedoucí vychovatelka ŠD
0

Dopravní výchova ve 4. ročníku

Koncem září a začátkem října třídy 4. B a 4. A navštívily Dopravní hřiště, kde se děti zdokonalovaly v dopravních předpisech a technice jízdy na kole na veřejných komunikacích. Jak se dařilo dětem ze 4. B a 4. A můžete posoudit na fotografiích.

Zapsala: Z. Anděrová

0

Bruslení 1. tříd

V letošním roce prvňáčci absolvují v rámci hodin tělesné výchovy kurz bruslení.  Pro většinu prvňáčků to byla premiéra. Všechny děti s nadšením zdokonalují své bruslařské dovednosti a i přes mnohé pády své snažení nevzdávají. Na první hodině byly děti rozděleny do družstev podle toho, jak kdo bruslí, a nyní už každé družstvo piluje, co je třeba. Pod vedením zkušených instruktorů si děti osvojují základy bruslení.

Velký dík patří všem rodičům a prarodičům, kteří nám chodí pomáhat s obouváním a přípravou. DĚKUJEME!

Autor: E. Krobůčková, J. Frišová

0

Kouzelnické vystoupení

Pátek 20. 12. žákům prvních a druhých tříd dopoledne zpestřilo kouzelnické vystoupení. Všichni jsme se velmi těšili a nevěděli jsme, co nás čeká. Kouzelnické vystoupení však předčilo všechna naše očekávání. Děti po celou dobu se zájmem a napětím sledovaly vystoupení a čekaly, jaká kouzla ještě uvidí. Pan kouzelník nám předvedl spoustu zajímavých triků a kouzel, která jsme se marně pokoušeli odhalit a rozluštit. Některé děti byly vybrány jako asistenti a pomáhaly během vystoupení. Představení bylo skutečně fantastické, triky nepochopitelné a zážitky úžasné! Vystoupení sklidilo veliké ovace a určitě se budeme těšit na další návštěvu.

Zapsala: E. Krobůčková

0