Mikulášské bruslení

V pátek 6. prosince i na naší škole chodil Mikuláš s andělem a čerty a obdarovávali žáky drobnými sladkostmi.

Děti ve škole postupně navštívil Mikuláš. Z knihy hříchů některým z nich přečetl jejich „poklesky“, čerti trochu pohrozili řetězy, ale vše nakonec zklidnil anděl a rozdal dětem nadílku. Ty se pak vydaly na mikulášské bruslení na zimní stadion, kde na ně již čekal další Mikuláš se svými pomocníky. Tady si všichni společně  zabruslili, zdatnější bruslaři závodili s čerty, ti méně zdatní bruslili s andělem a Mikulášem.  Tradiční mikulášské dopoledne se vydařilo a všichni odcházeli domů spokojení.

Velké poděkování patří žákům 9. tříd, kteří měli nádherné masky a vytvořili pravou kouzelnou atmosféru jak ve škole, tak i na zimním stadionu. Nemaskovaní žáci 9. tříd pomáhali malým bruslařům s obouváním bruslí a bruslaře-nováčky učili na ledě bruslit.

Autor: L. Jelínková

4. A se naučila “Abecedu peněz”

Děti ze 4. A se od září zúčastnily programu “Abeceda peněz”. Jedná se program pořádaný Českou spořitelnou, zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti u dětí s akreditací MŠMT.

Nejprve děti ve třídě navštívila pí. Mauerová, která je proškolila v základních pojmech, jako je např. půjčka, úrok, investice, zisk apod. Také dětem vysvětlila, jak nejlépe s penězi hospodařit, na co je dobré si peníze půjčit, na co vůbec ne, jak správně šetřit. Děti  navštívily Českou spořitelnu, kde si prohlédly jednotlivá oddělení a dokonce zavítaly do trezoru. Po exkurzi děti založily fiktivní firmu “Dílna vánočních skřítků”, naplánovaly, co a jak budou prodávat na Vánočním jarmarku, rozdělily si funkce a nakonec převzaly půjčku 3000 Kč, které měly  správně investovat, tzn. nakoupit materiál na výrobu věnců, andílků, svícnů a dalších věcí, které prodávaly na jarmarku. Skoro dva měsíce při pracovním vyučování a výtvarné výchově děti nadšeně lepily, stříhaly, tiskaly, navlékaly, zkrátka snažily se vyrobit krásné dárečky. Svou pomocí přispěli i rodiče, kteří na společné dílně dětem pomohli s vázáním věnců a svícnů.Některé maminky  napekly perníčky a koláče, které byl též k prodeji na jarmarku.

Dlouho očekávaný Den D přišel 27. listopadu. V pravé poledne děti vyrazily před Českou spořitelnu , kde vystavily své výrobky a čekaly na své zákazníky.  Ti na sebe nenechali dlouho čekat a postupně přicházeli další. Odpoledne uběhlo rychleji, než jsme čekali. Výrobků ubývalo a  peněz přibývalo. V 16 hodin odevzdaly děti své kasy k přepočítání a s napětím čekaly na výsledek. Když paní učitelka oznámila výsledek, spadl všem kámen ze srdce – nejen, že děti mohly vrátit půjčku, ale zároveň se radovaly ze skvělého zisku. A jak s ním naloží? To je zatím tajemství…

Protože se na jarmarku nestihly prodat všechny věci, rozhodly se děti, že udělají radost babičkám  v Domově s pečovatelskou službou U Nemocnice, kam  hned druhý den paní učitelky zavezly dárečky.

Celá 4. A děkuje paní učitelce Anděrové a Jelínkové za pomoc při organizaci Vánočního jarmarku a vedení školy a rodičům za pomoc a podporu.

Zapsala: S. Licehamrová

Vánoční jarmark 4. A

Žáci ze 4. A naší školy se v tomto pololetí účastní programu České spořitelny “Abeceda peněz”, který je zaměřen na rozvoj finanční gramotnosti u dětí. Proto si vás celá tato třída dovoluje pozvat na Vánoční jarmark, který se koná ve středu 27. 11. 2019 od 13 do 16 hodin před budovou České spořitelny. Přijďte se podívat a podpořit výsledky jejich tříměsíčního snažení.

Jak pečovat o své zuby

Žáci 3.A a 3.B  se pod vedením studentek SZŠ seznámili, jak správně dodržovat ústní hygienu.

Každý žák si pod vedením studentek vyzkoušel správné a účelné čištění zubů. Na druhém stanovišti proběhlo praktické cvičení, kde děti určovaly vhodné a nevyhovující potraviny pro správný růst zubů. Na závěr byli žáci odměněni dárečkem – zubním kartáčkem a diplomem.

Autor: Z. Anděrová

Strašidel se nebojíme!

V pátek 1. listopadu proběhl ve třídách 3. B a 4. A projektový den se strašidelnou a pohádkovou tématikou. Nejprve děti v obou třídách musely vyřešit únikovou hru “Čarodějný lektvar”, ve které musely děti prokázat znalosti z mnoha oborů, aby správně určily jednotlivé ingredience lektvaru “zmenšováku”, díky kterému mohly uniknout zlé čarodějnici. Všichni byli úspěšní a všem se podařilo uniknout, některým i ve velice krátkém čase. Po té následovalo pohádkové počítání, kde děti zjišťovaly např. jak velký je tříhlavý drak nebo kolik drahokamů vykope za měsíc každý trpaslík od Sněhurky.

Ve 4. A nakonec řešily děti pohádkový kvíz a ve 3. B vyráběly ozdobné zápichy s dýňovou tématikou. 

Zapsaly: Z. Anděrová a S. Licehamrová

Barevný podzim v 3. B

V pátek 4. 10. si děti v projektovém dnu vyzkoušely skupinovou práci na téma podzim. Při práci ve skupině si upevňovaly třídní vztahy – práci ve skupině, rozvíjely si kreativitu, tvořivost, získávaly a upevňovaly si za pomoci kamarádů vědomosti o přírodě, ročním období. Téma podzim se prolínalo různými předměty (český jazyk, matematika, prvouka, čtení- práce s textem, praktická výchova). V třídní kroužku si děti připomněly důležité dny např. 28. 9., 28. 10., 1. 11., 17. 11.(30. výročí).  Na závěr dne si děti vyrobily barevné draky, kterými vyzdobily svou šatnu. Z přírodnin vytvořily houby na výzdobu třídy.

Autor: Z. Anděrová

Dopravní výchova

Během září  většina tříd z 1. stupně navštívila Dopravní hřiště, kde se děti zdokonalovaly v dopravních předpisech a technice jízdy na kole na veřejných komunikacích. Jak se dařilo dětem z 3. B a 4. A můžete posoudit na fotografiích.

Zapsala: S. Licehamrová

Školní výlet 4.A, 4.B a 2.A

Dne 24. 5. 2019 jsme se s dětmi vydali do Českých Budějovic. Nejdříve navštívily děti Laser Space, která sídlí přímo na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Zde si děti užily aktivní zábavu ve vnitřní aréně. Každá třída byla rozdělena do několika týmů, které soutěžily o nejvíce získaných bodů pomocí zásahu laserem. Poté jsme se přemístili na Výstaviště, kde pro děti byl přichystán bohatý program (ukázka vojenské techniky, horolezecké stěny, skákací hrad …), který připravili vojáci České republiky k blížícímu se Dni dětí.

Autor: J. Frišová

Naučný program “Pole, louka”

V pátek 17.5. a v pondělí 27. 5. se žáci 2.B a 3.A vydali do přírody. U lesíka poblíž Kostela sv. Jakuba  pozorovali společenství pole a louky. Děti se při různých hrách a praktických aktivitách seznamovaly s živočichy a rostlinami, kteří se vyskytují na louce a poli. Naučily se také základní rozdíly mezi loukou a  polem, některé rostliny a živočichy pozorovali ve skutečnosti. Děti se také podrobně seznámily s životem hlemýždě. Krásné dopoledne a dobrou náladu jim nepokazilo ani nepříznivé počasí.

Autor: Z. Anděrová

2. B na besedě v knihovně

 Poslední beseda v letošním školním roce byla na téma” Pohádka“. Děti se zapojily do besedy o pohádkách. Vyprávěly známé pohádky, poslechly si pohádku O hloupém čertovi, připomněly si autory, kteří byli sběratelé lidových pohádek, a rády vyprávěly své vlastní zkušenosti s pohádkou. Chvíle strávené v knihovně se jim líbily.

Autor: Z. Anděrová