Podzimní procházka 3. A

Krásné babí léto a nádherně barevný podzim vylákal i žáky 3. A do přírody, do lesa. Obdivovali jsme zbarvené listy, klid přírody a různé tvary kaštánků…Ty jsme využili na výrobu šneků ve třídě. Na procházce jsme načerpali nové síly a nadýchali se čerstvého vzduchu.

Autor: J. Frišová

Podzimní vycházka v 1.A

Na začátku podzimu vyrazili prvňáčci na přírodovědnou vycházku. Cíl byl za Jakubem. Cestou děti pozorovaly změny v podzimní přírodě, názorně se učily listnaté i jehličnaté stromy s plody, keře, z barevných listů a podzimních plodů ve dvojicích sestavily draky podle své fantazie. Procvičily si běh a pohyb v terénu. Počasí nám přálo, krásně svítilo sluníčko. Vycházka se všem líbila a už se těšíme na zimní.

Autor: Z. Anděrová

Tělocvik nás baví

Žáci 3. A si plnými doušky užívají hodiny tělesné výchovy, o které byli dlouhou dobu ochuzeni.  Při hodinách tělesné výchovy využíváme nových pomůcek, které rozvíjí pohybové schopnosti žáků, jejich psychomotorický vývoj a spolupráci dětí. Je možné s nimi provádět celou škálu her zaměřených především na komunikaci ve skupině, prostorovou orientaci, fyzickou obratnost a rychlost. Nadšení dětí je veliké, a to je nejdůležitější.

Autor: J. Frišová

Prvňáčci z 1. B na vycházce

V rámci Prvouky vyrazili prvňáčci na podzimní procházku. Počasí přálo, proto si vedle poznávání stromů, keřů, jejich listů a plodů zopakovali také první naučená písmena, která skládali z kaštanů. Pomocí těchto lesklých plodů Jírovce Maďalu si také procvičili čísla a příklady. Za slunečného počasí tedy děti zvládly hned několik předmětů v přírodě.

Autor: V. Chalupová

Druháčci doporučují GEOMAG!

Druháčci si v pracovních činnostech vyzkoušeli práci s konstrukčními stavebnicemi Geomag, které máme ve škole nové. Do práce pustili s velkým nadšením. Někteří pracovali podle vlastní fantazie, někteří podle plánku a vytvořili krásné a zajímavé výtvory. Práce je na tolik bavila, že na konci hodiny litovali, že už musí končit.  Již se těší na další hodiny, kdy budou moci se stavebnicí pracovat. Stavebnice najdou využití i v hodinách matematiky a geometrie.

Zapsala: S. Licehamrová

Hadi ve 3. B

Žáci 3.B. prožili velmi zajímavou a poučnou hodinu ve společnosti hadů. Dne 17. září 2021 nás navštívili rodiče našeho Ondry se svými domácími mazlíčky. Děti si mohly hady pohladit, pochovat a dozvěděly se o nich zajímavé informace. Někteří z nás se báli více, někteří méně, ale všichni jsme si společnost krásných hadů moc užili.

Autor: E. Krobůčková

Návštěva Policie ČR

Ve středu 29. 9. navštívila první třídy paní policistka a probrala s dětmi zásady bezpečnosti při pohybu na ulici, silnici a při jízdě na kole. Na závěr si děti zasoutěžily a za své správné odpovědi dostaly malé dárečky. Děkujeme Policii Jindřichův Hradec za zpestření hodiny Prvouky.

Autor: V. Chalupová

Ze života 3. oddělení ŠD

I přes zpřísněná hygienická opatření tráví děti svůj čas při rozmanitých aktivitách. Pravidelně chodí na vycházky, díky sněhové nadílce se věnují stavění sněhuláků nebo hrám na sněhu. Při pobytu v družině staví krásné a nápadité stavby ze stavebnic a Lega, hrají různé společenské a deskové hry, skládají puzzle. Rády také kreslí a malují.

Autor: Iva Vicanová