Nabídka pracovního místa učitele Z, D, M, Aj

Nabídka pracovního místa učitele – učitelky zeměpisu, dějepisu, matematiky a anglického jazyka. Předpokládaný nástup u M, D, Z od 1. 2. 2019. V případě Aj se jedná o okamžitou výpomoc pro toto pololetí, následně možný nástup na další školní rok.

Bližší informace podá ředitel školy Ing. Luděk Možíš.

Tel. 603 116 875, email: lmozis@1zs.jhnet.cz

V případě zájmu nutno doložit doklady o dosaženém vzdělání, životopis.