Návštěva Muzea Jindřichohradecka

Ve středu 15. března 2023 se žáci 8. A zúčastnili edukačního programu v Muzeu Jindřichohradecka, který se týkal Jana Amose Komenského. Využili jsme této nabídky nejen k získání dalších poznatků o „Učiteli národů“, ale zároveň jsme touto akcí oslavili „Měsíc knihy“. Nejdříve „osmáci“ zhlédli krátký film o této významné osobnosti, poté prezentaci, kde si mohli ověřit vědomosti získané ve škole a ukázat znalosti již ověřené v rámci předmětu český jazyk a literatura. V pracovních listech si ještě poznatky, fakta a získané informace o Komenském utvrdili. Dále žáci v rozdělených skupinách pracovali na interaktivní tabuli, měli možnost si zapsat „brkem“ a tuší, vlastnoručně si vyrobit „placku“ s námětem vlastního výběru.

Děkujeme pracovnici muzea paní Ing. Martině Machartové za kvalitně připravený program, který obohatil a zaujal naše žáky.

Mgr. Ivana Písařová