Nova Domus na JINoHRÁtkách

Opět po roce jsme byli osloveni pracovníky Muzea Jindřichohradecka, abychom předvedli vánoční příběh, který měl v loňském roce úspěch. Někteří zpěváci z komorního sboru Nova Domus se v sobotu 30. 11. 2019 nemohli vystoupení na JINoHRÁtkách – festivalu betlémů na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci zúčastnit, protože byli nemocní, anebo měli jiné aktivity, proto jsme museli najít náhradníky z řad spolužáků (anděla ztvárnila Julka Möhwaldová, dům Katka Leblová a Martin Račman) nebo loňských „deváťáků“ (např. Tonda Měkuta nám zastoupil Josefa). Celé představení dopadlo na výbornou a přítomným posluchačům se líbilo.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří v sobotu ve svém volném čase vystupovali: Sašence Plucarové, Barče Častové, Elišce Mikulíkové, Ondrovi Bajerovi, Tondovi a Honzovi Měkutovým, Aničce Růžkové, Julce Möhwaldové, Terce Popprové, Katce Želáskové, Vikině Urbánkové, Katce Leblové, Ádě Severové a Martinu Račmanovi.

Děkuji také pedagogickému dozoru a fotografce Mgr. Jarušce Frišové a rodičům.

Ivana Písařová

FLORBAL ZŠ a VG – KAT. III

Dne 28. 11. 2019 se chlapci ze 6. a 7. ročníku ve složení:

Jaroš Jáchym, Křivánek Miroslav, Chalupa Rostislav, Strachota Jiří, Tůma Vladimír, Hradský Jakub, Zelinger David, Matoušek David, Hirš Adam

zúčastnili turnaje ve florbale. Bohužel soupeři ze Slavonic, Suchdola nad Lužnicí a Dačic nám turnaj moc nezpříjemnili a chlapci se museli smířit ze čtvrtým místem. Ale, příští rok si slíbili lepší umístění. 

Hana Rusová

POZVÁNKA

V úterý 3. prosince 2019 od 17 hodin se v kostele sv. Jana Křtitele koná adventní koncert Chvála zpěvu. Jste všichni srdečně zváni!

Ivana Písařová

Novadomáček zpíval na výstavě „Ladovská zima“

Pěvecký sbor Novadomáček si zazpíval na vernisáži výstavy „Ladovská zima“. Malí zpěváčci se zhostili úkolu velmi zodpovědně, vzorně reprezentovali školu a patří všem velké poděkování!

Děkuji též rodičům za vstřícnost a ochotu, paní učitelce Mgr. Jiřině Kadlecové za pořízení fotografií z vystoupení a pedagogický dozor.

Mgr. Ivana Písařová

Úspěch Anežky Šimonové

Letošní krásné 2. místo jihočeského Junior Cup v triatlonu získala žákyně 8.A, Anežka Šimonová. Anežka jezdila na všechny závody v rámci Jihočeského kraje a sbírala body. V sobotu 9.11. 2019 proběhlo vyhlášení. Od prvního místa (150 bodů) ji dělily pouze 4 body, přičemž minulý rok získala 1. místo.

Za úspěchy gratulujeme!

Mgr. Marie Popelková

Dějepisná olympiáda

Ve středu 20. listopadu 2019 se konalo školní kolo dějepisné olympiády. Olympiády se dobrovolně zúčastnilo 8 žáků ze tříd VIII. B, IX. A a IX. B. Osmý ročník byl ve velké nevýhodě, neboť tematické zaměření letošního ročníku je „Dlouhé století se loučí (1880-1920)“ a tuto oblast historie jsme zatím neprobírali. Nejlepšího výsledku stejně jako loňský rok dosáhl Vojtěch Sviták z IX. B, který postupuje do lednového okresního kola. Všem zúčastněným děkuji za snahu a zájem o historii. Věřím, že příští rok bude účast ještě hojnější a výsledky alespoň stejně dobré jako letos.

Mgr. Eva Vondrková

9. A ve víru historických událostí

V pátek 15. listopadu 2019 si žáci třídy 9. A připomněli události, které zasáhly do historie našeho státu. Nejdříve jsme navštívili Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci, kde jsme zhlédli výstavu „Protentokrát“ Čechy a Morava – Jindřichův Hradec a zlomové okamžiky roku 1939. Pracovnice archivu Mgr. Marta Leblová nám vyprávěla o roku 1939, o smrti Jana Opletala, o zavření vysokých škol. Další informace byly zaměřeny na Jindřichův Hradec, viděli jsme dobové plakáty a nejrůznější materiály tehdejší doby. Dokonce jsme mohli nahlédnout do knihy „Anekdoty z protentokrátu“(viz foto).

Další hodinu jsme si už ve škole povídali o roku 1968, o normalizaci, o chartě 77, zhlédli prezentaci o sametové revoluci, krátký autentický film ze 17. listopadu 1989, a protože jsme měli hudební výchovu, hlavním úkolem byla hudba tohoto období. Z malého kvízu, kde jsme si zopakovali i učivo českého jazyka (nauka o tvoření slov) si žáci odkryli ze zkratek podobiznu zpěvačky, která je typickým symbolem tohoto období – Martu Kubišovou. Pustili jsme píseň „Modlitbu pro Martu“. A pak už učebnou Hv zněly písničky Karla Kryla a Jaroslava Hutky. Nezapomněli jsme ani na současné zpěváky a skladatele jako je Marek Ztracený. Písničkou „Naše cesty“, která emotivně a velmi silně působila na žáky, jsme si připomněli i většinu obětí, které cestou za svobodou zaplatili svými životy.

Žáci měli možnost objasnit, co pro ně v současné době slovo „SVOBODA“ znamená. Hodně jich si spojuje svobodu s možným výjezdem do zahraničí, ale jiní svobodu pojali takto, cituji:

„Svoboda pro mě znamená volnost pohybu, slova, názoru – můžu mít názor, aniž by mě kdokoli ovlivňoval.“

„Svoboda je něco, co naši prarodiče a rodiče neměli, nemohli cestovat na západ, mít svůj názor nebo se vyučit, dělat práci, kterou chtěli. Je to něco, co mohu mít, ale také nadobro ztratit.“

„Člověk se může svobodně rozhodovat, jeho život nikdo neřídí.“

„Můžu říct svůj názor, demonstrovat (nebudu vyslýchána a potrestána), můžu cestovat do zahraničí, od 18ti volit koho chci, můžu chodit, do jaké chci školy a to i v cizině.“

„Svoboda projevu, vystupování, dříve některé písničky, divadelní hry a další umění byly zakázány, dnes jsme v tomto ohledu svobodní. Máme právo na své názory, myšlenky a činy, i když vše musí být v souladu se zákonem.“

I když jsme neměli celý den projektový, stihli jsme říci vše, co k této době patří. Ostatní hodiny se žáci 9. A učili podle svého rozvrhu, potřebujeme přece chytrou a vzdělanou mladou generaci!

I v dalších třídách jsme si celý týden v rámci Hv připomněli tuto dobu již zmíněnými písničkami. Je třeba naši historii mladým připomínat!

Mgr. Ivana Písařová

Kouzelný den v laboratoři

V pondělí 18. 11. 2019 se 9 žáků a žákyň z devátých tříd zúčastnilo programu „Kouzelný den v laboratoři“ v SOŠEP ve Veselí nad Lužnicí.

Tato střední škola umožnila nahlédnout do svých programů, které si mohou studenti zvolit ke studiu. Lze studovat obory ekologie a životní prostředí, technologie potravin, přírodovědné lyceum nebo analýzu potravin.

Škola má skvělé technické zázemí na laboratorní práce a pokusy. Žáci naší školy mohli sami vyzkoušet jednoduché laboratorní práce, prohlédli si terária s cizokrajnými živočichy a poslechli si přednášku o výrobě sýrů a piva.

Celý program byl zajímavý, poutavě podaný a mohl někomu usnadnit rozhodnutí o výběru střední školy.

Mgr. Ludmila Molzerová

Sametový projektový den

V pátek 15. listopadu 2019 jsme pro žáky VI. A, VI. B a VII. B připravili projektový den k 30. výročí sametové revoluce. Začali jsme besedou s Mgr. Sabinou Langerovou a PhDr. Štěpánkou Běhalovou, Ph.D., jež byly účastnicemi demonstrace na Národní třídě v Praze. Další vyučovací hodina byla věnována samizdatu, děti si vyzkoušely přepis textů Václava Havla na psacích strojích. Třetí a čtvrtou hodinu měli žáci možnost zhlédnout dokument Z dopisů psaných přes Železnou oponu a dále pracovali ve skupinkách a zamýšleli se nad tématem emigrace. Výuka byla ukončena „kulturní vložkou“ v podání pana učitele M. Hynka, který hrál na elektrickou kytaru písničky od K. Kryla, J. Hutky a M. Kubišové.

Žáci ocenili především osobní zkušenosti pozvaných hostů a uvědomili si, co znamená svoboda, např. žák VI. B Jiří Strachota říká: „Svoboda pro mě znamená, že mohu svobodně říkat svůj názor a bez omezení cestovat.“

Jsme vděčni, že žijeme ve svobodné zemi!

Mgr. Klára Vykypělová, Mgr. Eliška Outlá, Mgr. Eva Vondrková

BESEDA K 17. LISTOPADU 1989

Listopadové dny roku 1989 přiblížil žákům z VIII. A, IX. A a IX. B ve středu 13. listopadu 2019 pamětník a aktér těchto událostí Zdeněk Kasper. Ten patřil k prvním zakladatelům Občanského fóra v Jindřichově Hradci. Beseda byla autentickým odrazem tehdejších událostí a vzbuzovala v žácích silné emoce. Zejména, když pan Kasper hovořil o praktikách a formách nátlaku, které byly vyvíjeny na lidi svobodně smýšlející v tehdy, Železnou oponou, svázaném Československu. Někteří žáci besedu hodnotili negativně, doufejme, že si alespoň uvědomují, že za svobodu je nutno bojovat a je třeba si jí vážit.

Mgr. Eva Vondrková