Masopust ve školní družině

Na oslavu Masopustu se děti ve školní družině pečlivě připravovaly. Vyráběly si škrabošky, zdobily prostory školní družiny. Oslavu jsme zahájili promenádou masek, poté děti soutěžily ve skákání v pytlích, nošení míčku na lžíci, stavění věže z kostek, hledaly i rozdíly na obrázcích. Zábavné odpoledne jsme zakončili diskotékou.                                                                                

  Autor: Iva Horalová

0

Turnaj 4. a 5. tříd ve vybíjené

Ve čtvrtek 6.2. proběhl ve sportovní hale turnaj ve vybíjené pro 4. a 5. třídy základních škol z Jindřichova Hradce. Při konkurenci 6 škol se nám přes snahu a bojovnost příliš nedařilo a zbylo na naší školu 6. místo. Družstvo hrálo ve složení: Sochna Josef, Mareš František, Grill František, Ferda Tadeáš, Urban Jakub, Nechanický Václav, Dvořáková Nela, Leblová Anna, Michaliková Julie, Houserová Karolína, Vendlová Anna a Filip Filip, který byl vyhlášen nejlepším hráčem našeho týmu.

Jan Beneš

0

Jak zpříjemnit hodiny tělocviku umí i žáci 5. ročníku

Jednou z aktivit žáků při Tv je samostatná příprava a vedení hodiny. Skupina se předem domluví s vyučujícím na tématu a pomůckách. Je vidět, zvláště u dětí, které dělají sami nějaký sport, že mají správnou představu o průběhu fyzických aktivit. Tzn. rozcvičení, střední část zaměřenou na hry, gymnastiku či další a závěr s relaxací. Tyto znalosti se jim v životě mnohokrát vyplatí, nehledě na formování morálněvolních vlastností a zodpovědnosti za kolektiv.                               

Hana Rusová

0

Matematická olympiáda

Ve středu 29.1. se na naší škole uskutečnilo druhé – tedy školní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY pátých ročníků. Zúčastnili se Daniel Kadlec, František Grill, Matěj Hrdina a Josef Sochna.

Všem účastníkům děkujeme za účast a úspěšným řešitelům BLAHOPŘEJEME!!! 😀

Mgr. Helen Votavová

0

Ohlédnutí za letošním „LYŽÁKEM“

Kurz se konal již podruhé ve Vítkovicích v Krkonoších na chatě Eliška pro žáky sedmých tříd  od 17. 1. 2020 do 24. 1. 2020.

V pátek po příjezdu si žáci prohlédli okolí a typy sjezdovek. A hned v sobotu ráno začalo rozřazování do družstev. Rozlyžování se konalo na hlavní sjezdovce Aldrov. Vyváženi jsme byli čtyřsedačkou „Prezidentský expres“, (otvíranou panem prezidentem Václavem Klausem). Žáci byli ve třech družstvech. Každý dle svých zkušeností a schopností se zdokonaloval v technice. Letos byla výhoda, že kurz byl o den delší, takže měli všichni dost času pro sebe udělat maximum.

Během kurzu si všichni žáci buď osvojili základy lyžování (snowboardingu) nebo se zlepšili v technice již zvládnutých základů. Ale i večery byly věnovány buď opakováním pravidel FIS nebo společenským hrám. Prý jednou z „nejlepších her“ bylo instruktory vyhlášení „Mezinárodního dne bez mobilů“…. Ale hru vyhráli všichni!

Ve čtvrtek každý předvedl to nejlepší, co se naučil, či co ve stylech zdokonalil. Odjezd byl stanoven na pátek v odpoledních hodinách, tak nás už čekalo jen zabalit, naobědvat se a rozloučit se se sněhem a horami.

Kurz byl ukončen návratem do J. Hradce v pátek večer. Letos musíme všechny účastníky kurzu pochválit za jejich zodpovědnost, neboť kurz proběhl bez úrazů a zdravotních problémů.

Dozory: Bc. Jan Beneš, Jiří Kocourek, Ing. Hana Rusová

Zdravotník: Lenka Kalábová

0

Olympiáda z německého jazyka

Olympiáda z německého jazyka

Před vánočními prázdninami se konalo školní kolo olympiády z německého jazyka. Celkem se zúčastnilo 5 žáků z devátých tříd. Na prvním místě se umístila Barbora Heřmánková z 9. A, dále pak Adéla Severová z 9. B, třetí místo obsadil Jaromír Kudrna z 9. A. Barbora Heřmánková zároveň postupuje do okresního kola, které se bude konat v březnu. Všem zúčastněným děkuji za snahu a projevený zájem o německý jazyk.

Mgr. Klára Vykypělová

0

Radost Vánoc v Proboštském kostele

Žáci 7. A se v posledním adventním týdnu zúčastnili programu s názvem Radost Vánoc. Pořad nabídla Římskokatolická farnost – proboštství v J. Hradci a vedla ho Mgr. Bc. Eva Hejdová. Žáci se dozvěděli mnoho informací o adventu, betlémech, tradici perníků a mohli si zazpívat i některé koledy. Vrcholem byla prohlídka kostelního betlému a vytvoření betlému „vlastního“ živého.

Mgr. Jiřina Kadlecová

0

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zpěvačkám a zpěvákům z našich pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáček za vzornou reprezentaci školy na koncertech a vystoupeních v adventním čase. Odvedli výbornou a kvalitní práci!

Děkuji též rodičům a vedení školy za podporu a pochopení!

Děkuji vzornému pedagogickému dozoru Mgr. Haně Krajícové, Mgr. Jaroslavě Frišové, Mgr. Jiřině Kadlecové a Mgr. Lence Hrubé!

Ivana Písařová

0

Radost Vánoc

Vzdělávacího programu s tímto názvem se zúčastnili žáci ze školní družiny v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Paní Hejdová zábavnou formou poskytla žákům informace o adventním a vánočním období, zaměřila se i na tradice perníků, betlémů a adventních kalendářů. Na závěr programu žáci využili příležitosti a vyfotili se v přichystaném betlému.

Autor: Iva Horalová

0

Novadomáček zpíval na trzích a pro školní družinu

8. prosince 2019 vystoupil DPS Novadomáček na Vánočních trzích na náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Vystoupil s pásmem „Půjdem spolu do Betléma“. V dalším týdnu 10. prosince 2019 udělali malí zpěváčci radost i dětem ze školní družiny. Učebnou hudební výchovy zněly české a moravské koledy doplněné mluveným slovem.

Velká pochvala patří všem dětem z Novadomáčku, které se zhostily svého úkolu na jedničku! Děkuji také vzornému pedagogickému dozoru Mgr. Jiřině Kadlecové a Mgr. Hance Krajícové.

Ivana Písařová

0