Novadomáček zpíval na adventních trzích

Vánočních trhů se letos v kulturním programu zúčastnil i náš dětský pěvecký sbor Novadomáček. Zpívali jsme jako první a předvedli na náměstí Míru operku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře O dvanácti měsíčkách. Přesto, že se jednalo o sobotu 12. prosince 2015, reprezentovalo naši školu 25 zpěváků.

Velké poděkování za skvělý pěvecký výkon a reprezentaci školy patří sólistům – Tereze Nosálové, Adélce Rojkové, Saše Plucarové, Magdalence Pickové, Honzovi a Tondovi Měkutovým, Adélce Severové, Viktorii Urbánkové a dalším členům Novadomáčku – K. Leblové, A. Brožové, A. Rypalové, J. Smejkalové, Ch. Kalajové, E. Mikulíkové, M. Mikulíkové, Kláře Tupé, Kristýně Tupé, O. Bajerovi, B. Častové, V. Filípkové, N. Lehké, K. Želáskové, L. Pavlíkové,

  1. Drobilové a B. Nosálové.

Poděkování patří též vzornému pedagogickému dozoru Mgr. Janě Pavlíčkové a Mgr. Martě Leblové.

Mgr. Ivana Písařová