Den dětí – sportem pro radost

Letošní Den dětí jsme oslavili již v pátek 31. 5. Žáci 9. třídy spolu se svojí třídní učitelkou si pro ostatní děti z 5. – 8. ročníku připravili zajímavý program. Všechny žáky nejdříve rozdělili do 10 skupin a ty pak se svými učiteli postupně prošli trasu od parku pod gymnáziem až na Zvěřinovu vyhlídku. Cestou na 8 stanovištích plnili různé sportovní a vědomostní úkoly a sbírali body za jejich splnění. Na závěr byly první dvě skupiny odměněny pizzou a velkým koláčem. Den se vydařil a všem se moc líbil.

Poděkování patří hlavně žákům 9. A, kteří vše zvládli na jedničku.

Mgr. Dana Hromádková

Pozvánka na koncert – 35. výročí

DPS Nova Domus

Dětský pěvecký sbor Nova Domus při Základní škole Štítného v Jindřichově Hradci byl založen v roce 1983 Mgr. Ivanou Písařovou – Přibylovou. V letošním školním roce tedy oslaví 35 let od svého vzniku. K tomuto jubileu připravuje pěvecký sbor spolu se zpěvákem Josefem Vágnerem Slavnostní koncert, který se uskuteční v úterý 18. června 2019 na 3. nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Na koncertě vystoupí 60 členný pěvecký sbor Nova Domus a Novadomáček, již zmíněný Josef Vágner, sopranistka Michaela Gemrotová a kapela KlasiX. Repertoár bude pestrý – od klasiky až po modernu. Každý návštěvník jistě ocení nejen kvalitní zvuk a světla, ale i LED obrazovky, na kterých budou účinkující viděni i z nejzazšího koutu 3. zámeckého nádvoří.

Tímto Vás zveme na tento koncert a věříme, že přijdete a podpoříte nás!

Školní výlet „osmáků“

Ve čtvrtek 2. května 2019 se vydaly třídy 8. A a 8. B na školní výlet do Prahy. Jelo se vlakem tam i zpět. Program byl na jednodenní výlet dost náročný, ale vše se zvládlo poměrně hravě. Žáci byli disciplinovaní, ukáznění a mnohdy, musíme přiznat, se divili, jak se lidé ve velkoměstě chovají, zvláště pak v hromadných prostředcích – v tramvajích a metru. Vždyť ale také přepravovat skupinu o 43 lidech podzemní dráhou, neztratit se a dojet všichni do cíle, je pořádná „fuška“!

Nejdříve jsme měli namířeno na Pražský hrad. Měli jsme skvělou paní průvodkyni, bez které bychom při tak obrovské návštěvnosti této naší velkolepé památky asi nic neviděli. Nejprve jsme prošli nezbytnou kontrolou před Hradem a poté zhlédli chrám sv. Víta, Vladislavský sál, kde jsou vystaveny nepravé české korunovační klenoty, a Zlatou uličku. Odpoledne jsme navštívili Mercurii Laser Game v Holešovicích, největší laser game komplex v České republice, kde se v potemnělé atmosféře s unikátní hudební kulisou bavil určitě každý a v jednotlivých hráčích se projevila hravost a odhodlání zvítězit. Nikdo, myslím, nebyl zklamaný a užil si zábavu i dostatek adrenalinu. Nakonec jsme ještě zavítali na Václavské náměstí. Nemohli jsme po tak náročném sportovním výkonu vynechat nezbytné rychlé občerstvení – KFC nebo McDonald´s. Cesta v přeplněném, plně obsazeném vlaku a horku zpět do Jindřichova Hradce byla po namáhavém dni vyčerpávající, ale vše se zvládlo a všichni účastníci výletu budou mít jistě na co vzpomínat!

Mgr. Ivana Písařová

Jihočeský zvonek 2019

Ve středu dne 29. 4. 2019 se na naší škole uskutečnila tradiční pěvecká soutěž Jihočeský zvonek. Soutěž přišly podpořit svou účastí zástupkyně zřizovatele – paní místostarostka Ing. Magda Blížilová a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jitka Čechová, které úvodními slovy soutěž zahájily.

Poté už bylo na řadě zápolení ve zpěvu, které mělo (jako obvykle) vysokou úroveň. Celé dopolední soutěžení se neslo v příjemné pohodě a dobré náladě. Poděkování za kvalitní výkony patří všem soutěžícím. Největší poděkování si zaslouží Mgr. Ivana Písařová, která tuto soutěž již dlouhé roky organizuje a zajišťuje poklidný chod soutěže.

Výsledková listina:

Jihočeský zvonek 2019 – výsledková listina

Velikonoční “Stonožkový” jarmark

Vážení rodiče,
dovolujeme si pozvat Vás na náš “Velikonoční  – Stonožkový  jarmark”, který se bude 
konat v naší škole, dne 16. 4. 2019 od 15.00 hod.  Velikonočním jarmarkem chceme pomoci svému kamarádovi – žáku naší školy, který
Crohnovou chorobou trpí. Celý výtěžek z akce věnujeme na její výzkum, na který
„Stonožka“ v posledních třech letech přispěla vždy částkou 500 000 Kč.

Naše škola pracuje pro humanitární hnutí „Na vlastních nohou“ – „Stonožku“ téměř od jejího počátku. Letošní rok je velmi významný. Stonožka začíná slavit 30. výročí svého založení, které vyvrcholí v příštím roce. Za tuto dobu jsme svou činností přispěli na mnoho užitečných projektů – vybavení dětského popáleninového centra, pomoc našim postiženým dětem v DPN Opařany, pomoc dětem strádajícím ve válečných oblastech. Spolupracujeme s Armádou ČR. Přispíváme také na vývoj aplikace pro sledování pacientů s Crohnovou chorobou zaměřený na dětské pacienty, který probíhá na Západočeské univerzitě v Plzni.

Výtěžek z prodeje velikonočního tvoření naší školy
chceme předat prezidentce hnutí – paní Běle Jensen na
slavnostním koncertě k 35. výročí založení našeho
pěveckého sboru Nova Domus, který se bude konat
dne 18. 6. 2019 na jindřichohradeckém zámku. Paní
Běla Jensen přijede popřát našemu sboru k výročí,
neboť naše škola nese titul „Stonožková“. Byla
vyznamenaná titulem „Zlaté stonožky“ – jako jedna
z 30 škol v ČR. 
Věříme, že přijmete pozvání, navštívíte naší školu a vyberete si některé z dětských
prací, které ozdobí Vaše domovy v průběhu velikonočních svátků.
Pokud chcete vědět více o našem hnutí, navštivte webové stránky:
http://www.stonozka.org

Vánoční angličtina ve 3. třídách

Poslední předvánoční hodinu anglického jazyka se děti ze 3. tříd seznámily s vánočními tradicemi ve Velké Británii a USA.  Naučily se několik anglických slovíček spjatých s Vánocemi. Společně ozdobily „Christmas tree“, zazpívaly si „We Wish You a Merry Christmas“ a zpracovaly si téma „Christmas“ ve svém projektovém sešitu.

A na závěr jsme si popřáli „Merry Christmas and a Happy New Year“.

Zapsaly: Mgr. Lenka Jelínková, Mgr. Simona Licehamrová

Čertí škola

Třeťáčci si ve středu vyzkoušeli, jaké je to v čertí škole. O tělocviku si zabruslili s čerty, Mikulášem a anděly. Ve škole pak kreslili po “čertovsku”, tzn. se zavázanýma očima, zopakovali si pekelná jména a zákony a také čertovské pohádky. Poskládali čertovská přísloví a vyluštili pohádkový kvíz. Během vyučování děti navštívil Mikuláš se svou družinou, aby zjistil, kdo se za ten rok zlepšil ve zlobení a kdo se naopak zhoršil. Někteří byli už “jednou nohou v pekle”, ale nakonec se ještě zachránili odříkanou básničkou a slibem, že už budou hodní. Všechny děti pak dostaly spoustu dobrot, do kterých se hned pustili.

Zapsaly: S. Licehamrová a V. Luksová

Den Slabikáře

Ve středu 21.11. se všichni letošní prvňáci rozloučili se Živou abecedou, ve které se seznámili s několika prvními písmeny. Během hravého dopoledne dokázali, že dovedou pracovat se slabikami, slovy i větami.  Milým překvapením pro děti byl  nový Slabikář, ve kterém se budou učit spoustu dalších písmenek. Společným slibem potvrdily, že se budou snažit být výbornými čtenáři.  A tak jim přejeme mnoho zdaru při další školní práci.

Autor: H. DalíkováIMG_20181120_113725 IMG_20181121_081634 IMG_20181121_081826 IMG_20181121_092740 IMG_20181121_092943 IMG_20181121_092950 IMG_20181121_101135

Výstava “Poklady z půdy”

V rámci oslav 100 let založení naší republiky připravili žáci prvního stupně spolu se svými učiteli v prostorách dílen naší školy výstavu, která mapovala různá období naší stoleté republiky. Díky velké pomoci rodičů, kteří zapůjčili leckdy skutečné “poklady” vznikla nádherná výstava, která se všem moc líbila a zároveň byla i poučná, protože se  děti  často setkaly s předměty, které viděly úplně poprvé.

Děkujeme rodičům za zapůjčení materiálu a učitelům za přípravu výstavy.

Zapsala: S. Licehamrová