Doporučení MŠ před podzimními prázdninami

Ministr školství oslovil školy s žádostí o oslovení žáků a jejich rodičů v souvislosti s nadcházejícími podzimními prázdninami. Apeluje na vysvětlení dětem důležitosti dodržování nezbytných hygienických opatřeních v následujícím týdnu.

Dopis MŠ:

priloha_834696319_0_dopis PM

Doporučené odkazy pro správné vysvětlení nebezpečí infekce Covidu_19

priloha_834696319_1_doporučené odkazy

Informační letáčky pro 1. a 2. stupeň:

Dopravní výchova ve 4. ročníku

Koncem září a začátkem října třídy 4. B a 4. A navštívily Dopravní hřiště, kde se děti zdokonalovaly v dopravních předpisech a technice jízdy na kole na veřejných komunikacích. Jak se dařilo dětem ze 4. B a 4. A můžete posoudit na fotografiích.

Zapsala: Z. Anděrová

2. stupeň ve výuce

Naše 8. třídy nastoupily do školy. Pro ostatní ročníky 2. stupně zůstává nadále prioritní distanční výuka. 

Osmáci mají 2 x týdně možnost konzultací z matematiky a českého jazyka. V daných hodinách se věnují zejména látce zadávané jako domácí přípravu pro distanční výuku a procvičování látky.

Důležité je, že měli možnost se opět setkat – i když nepřišli všichni.

Putování za Pindrušemi na Jakubu

V pátek 1. 11. 2019 se konalo naše tradiční pohádkové odpoledne na Jakubu – tentokráte děti putovaly lesem doprovázené houbami a pronásledované záludnými Pindrušemi. Po cestě kolem kostela na Jakubu se dětem podařilo vyluštit potřebné kouzlo, které je ochránilo před všemi bídnými bytostmi a samozřejmě před Pindrušemi. V cíli dostal každý zaslouženou odměnu a mohl se vydat se svými rodiči k domovu.

Děkujeme všem houbám, lesním skřítkům a pohádkovým bytostem, že společně s dětmi strávili příjemný podvečer. Chladno nám vůbec nevadilo.

III. B byla se “Stonožkou” v ZOO

Dne 16. 9. 2019 byla III. B se Stonožkou” v pražské ZOO. Byla tak odměněna za svou účast v projektu ZOO v Praze s podporou hnutí “Stonožka”.

Děti malovaly zvířata v erbech – rodových, městských, státních. Společně s III. B pracovali na projektu žáci z volitelného předmětu “Užité výtvarné činnosti”. Vznikly vskutku krásná díla. Věříme, že v závěrečném hodnocení bude některá práce vyhodnocena. Všem dětem děkujeme za účast a ochotu udělat něco málo navíc.

V ZOO nás očekával pan ředitel ZOO, byli jsme přivítáni, byl nám přidělen průvodce, který s námi prošel pavilony dle našeho výběru a vyprávěl nám zajímavosti o životě a chovu vzácných živočišných druhů. Po projití ZOO jsme byli všichni řádně unaveni tak, že nám ani mnoho nevadilo, že byl vlak přeplněný a my museli pár kilometrů cestovat vsedě na zemi. O to větší byla zábava. Den se vydařil – stejně tak, jako celá  “Stonožková”akce.

Den dětí – sportem pro radost

Letošní Den dětí jsme oslavili již v pátek 31. 5. Žáci 9. třídy spolu se svojí třídní učitelkou si pro ostatní děti z 5. – 8. ročníku připravili zajímavý program. Všechny žáky nejdříve rozdělili do 10 skupin a ty pak se svými učiteli postupně prošli trasu od parku pod gymnáziem až na Zvěřinovu vyhlídku. Cestou na 8 stanovištích plnili různé sportovní a vědomostní úkoly a sbírali body za jejich splnění. Na závěr byly první dvě skupiny odměněny pizzou a velkým koláčem. Den se vydařil a všem se moc líbil.

Poděkování patří hlavně žákům 9. A, kteří vše zvládli na jedničku.

Mgr. Dana Hromádková

Pozvánka na koncert – 35. výročí

DPS Nova Domus

Dětský pěvecký sbor Nova Domus při Základní škole Štítného v Jindřichově Hradci byl založen v roce 1983 Mgr. Ivanou Písařovou – Přibylovou. V letošním školním roce tedy oslaví 35 let od svého vzniku. K tomuto jubileu připravuje pěvecký sbor spolu se zpěvákem Josefem Vágnerem Slavnostní koncert, který se uskuteční v úterý 18. června 2019 na 3. nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Na koncertě vystoupí 60 členný pěvecký sbor Nova Domus a Novadomáček, již zmíněný Josef Vágner, sopranistka Michaela Gemrotová a kapela KlasiX. Repertoár bude pestrý – od klasiky až po modernu. Každý návštěvník jistě ocení nejen kvalitní zvuk a světla, ale i LED obrazovky, na kterých budou účinkující viděni i z nejzazšího koutu 3. zámeckého nádvoří.

Tímto Vás zveme na tento koncert a věříme, že přijdete a podpoříte nás!

Školní výlet „osmáků“

Ve čtvrtek 2. května 2019 se vydaly třídy 8. A a 8. B na školní výlet do Prahy. Jelo se vlakem tam i zpět. Program byl na jednodenní výlet dost náročný, ale vše se zvládlo poměrně hravě. Žáci byli disciplinovaní, ukáznění a mnohdy, musíme přiznat, se divili, jak se lidé ve velkoměstě chovají, zvláště pak v hromadných prostředcích – v tramvajích a metru. Vždyť ale také přepravovat skupinu o 43 lidech podzemní dráhou, neztratit se a dojet všichni do cíle, je pořádná „fuška“!

Nejdříve jsme měli namířeno na Pražský hrad. Měli jsme skvělou paní průvodkyni, bez které bychom při tak obrovské návštěvnosti této naší velkolepé památky asi nic neviděli. Nejprve jsme prošli nezbytnou kontrolou před Hradem a poté zhlédli chrám sv. Víta, Vladislavský sál, kde jsou vystaveny nepravé české korunovační klenoty, a Zlatou uličku. Odpoledne jsme navštívili Mercurii Laser Game v Holešovicích, největší laser game komplex v České republice, kde se v potemnělé atmosféře s unikátní hudební kulisou bavil určitě každý a v jednotlivých hráčích se projevila hravost a odhodlání zvítězit. Nikdo, myslím, nebyl zklamaný a užil si zábavu i dostatek adrenalinu. Nakonec jsme ještě zavítali na Václavské náměstí. Nemohli jsme po tak náročném sportovním výkonu vynechat nezbytné rychlé občerstvení – KFC nebo McDonald´s. Cesta v přeplněném, plně obsazeném vlaku a horku zpět do Jindřichova Hradce byla po namáhavém dni vyčerpávající, ale vše se zvládlo a všichni účastníci výletu budou mít jistě na co vzpomínat!

Mgr. Ivana Písařová