Pěkné prázdniny

Všem žákům přejeme příjemné prožití prázdnin a těšíme se na shledání za dva měsíce.

Pedagogický sbor 1.ZŠ Jindřichův Hradec