Žáci 9. ročníku se rozloučili se školou

Dne 27. 6. 2024 proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku, kteří tím ukončili své základní vzdělávání. Slavnostní akt se konal v kapli sv. Maří Magdaleny za účasti rodičů a rodinných příslušníků žáků.

Předávání vysvědčení uváděla Mgr. Květoslava Bartošová. Žáci nastoupili za varhanního doprovodu PhDr. Jitky Růžičkové. Zástupce ředitele školy Mgr. Gustav Fiala promluvil k žákům za vedení školy. Dále následovalo předání vysvědčení žákům třídy 9. A Mgr. Ivanou Písařovou a následně třídy 9. B Mgr. Lenkou Hrubou. Slavnost ukončilo klavírní vystoupení žákyně 9. A Eleny Zavadilové. Dopoledne proběhlo v dojemné slavnostní atmosféře.

Děkujeme všem rodičům žáků 9. ročníků za dlouholetou spolupráci se školou a přejeme jim a jejích dětem hezké prázdniny a pohodu.

 Čerstvým absolventům naší školy přejeme úspěšný nástup na střední školy a učiliště, která si vybrali jako další působiště.

Mgr. Lenka Hrubá