Poděkování dětem z DPS Novadomáček a Nova Domus

Milé zpěvačky, milí zpěváci z našich pěveckých sborů,

dovolte mi, abych Vám poděkovala za příkladnou práci, kterou jste odvedli v průběhu měsíce října až prosince 2018 a zvláště pak v adventním čase. Vzorně jste reprezentovali naši školu! Během tohoto krátkého období jsme vystupovali na nejrůznějších akcích. Dovolte mi, abych uvedla malou rekapitulaci našich vystoupení. Nejdříve jsme měli tu čest zazpívat hymnu na Vzpomínkovém aktu k 100. výročí naší republiky, poté jsme zahajovali výstavu Jihočeské betlémy, spolupracovali jsme s Muzeem Jindřichohradecka na projektu JINoHRÁtky a pak nás čekaly 3 velké koncerty s rozličným repertoárem. Zazpívali jsme si s takovými osobnostmi jako je Josef Vágner nebo Jitka Zelenková. Vánoční příběh propojený koledami vzorně předvedly oba pěvecké sbory na již tradičním adventním koncertě Chvála zpěvu. Mluvené slovo v tomto pásmu nastudoval komorní sbor Nova Domus.  Každý rok nezapomínáme ani na naše mladší žáky a školní družinu. I letos jsme pro ně připravili vánoční hudební překvapení. Celkem jsme odzpívali v tomto čase 11 vystoupení, což je úctyhodné a nemalé číslo. Samozřejmě chci poděkovat vedení školy za nezbytnou podporu, pedagogickému dozoru paní H. Krajícové, J. Frišové a E. Třískové, rodičům zpěváků za výbornou spolupráci, všem žákům, kteří pomáhali s organizací vystoupení (kostýmy, stěhování techniky, moderování koncertu apod.) a mé rodině za nezbytnou technickou pomoc, bez které by se žádný koncert neobešel!

Chtěla bych vám popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

Mgr. Ivana Písařová