Pracovní doba v době letních prázdnin

V době letních prázdnin je školní budova uzavřena vyjma pracovních dnů určených pro veřejnost.

Pracovní dny pro veřejnost – každé pondělí od 8.00 do 13.00 hod. od 1. 7. – do 25. 8. 2017.

Obědy pro své děti si můžete zajistit v týdnu od 28. 8. 2017 u vedoucí školní jídelny p. Duchoňové.

28.8. – 8.00 – 14.30 hod.

29.8. – 8.00 – 14.30 hod.

30. 8. -9.00 – 16.00 hod.

31.8. – 8.00 – 14.30 hod.

1. 9. – 8.00 – 11.30 hod.

 

Vyučování v novém školním roce začíná 4. září 2017.

Seznam učebních pomůcek nutných pro příští školní rok naleznou rodiče v sekci informace pro rodiče:

http://www.1zs.jhnet.cz/new/?page_id=724