Přátelské setkání

Dne 14. 12. 2017 se na půdě naší školy uskutečnilo další setkání seniorů z Domu s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci s dětmi našeho pěveckého sboru Nova Domus. Mgr. Písařová pro ně s dětmi připravila pěvecké vystoupení plné koled a vánočních písní.

Celou akci uvedl ředitel školy Ing. Luděk Možíš a Mgr. Ivana Písařová. Po pěveckém vystoupení měla škola pro naší návštěvu připravené drobné pohoštění. Někteří ze seniorů si se zájmem prohlédli budovu školy, do které mnozí z nich chodili jako žáci.

Po celou dobu setkání vládla příjemná atmosféra. Děti měly radost, že se jim podařilo potěšit naší návštěvu a my všichni jsme byli potěšeni zdarem akce.

Poděkování patří pěveckému sboru, Mgr. Ivaně Písařové za organizaci a Mgr. Haně Krajícové za stálou pomoc při všech akcích pěveckého sboru.