Přednáška v Muzeu Jindřichohradecka

Přednášku o restaurování a digitalizaci starých tisků a rukopisů ze sbírky Muzea Jindřichohradecka připravila minulý týden Milana Vanišová z VOŠ grafické a SPŠ grafické v Praze spolu s PhDr. Štěpánkou Běhalovou, PhD. Přednášky se zúčastnili žáci obou 8. tříd naší školy. Dozvěděli se mnoho zajímavého o vzniku starých tisků a o následné péči o poškozené tisky. Mohli společně nahlédnout do tisků převedených do digitální podoby a vyzkoušet si četbu ze staročeského herbáře.
Text a foto Mgr. Jiřina Kadlecová