Přírodovědný klokan

Dne 14. 10. 2015 proběhla na naší škole soutěž  Přírodovědný Klokan, které se zúčastnilo 20  žáků    8. a 9. tříd. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

  1. Tomáš Kučera 9.A 71  bodů
  2. Ondřej Rejthar 9.A 70  bodů
  3. Anna Urbánková 9.A 66  bodů

Mgr. D. Hromádková