Prezentace SOŠ a SOU Třeboň

Žáci 9. ročníku se zúčastnili prezentace OA, SOŠ a SOU Třeboň. V rámci prezentace této střední školy měli možnost sami vyzkoušet práci se sklem, a to zhotovením vlastní vinuté perly. Na základě zodpovězení jejich dotazů pak získali podrobnější informace o jednotlivých oborech, které je možno na SOŠ a SOU Třeboň studovat. Děkujeme tímto za zajímavou ukázku práce a inspiraci při volbě budoucího povolání.