Přírodovědný klokan

I na naší škole (se) proběhl letošní Přírodovědný klokan. Kdo cítí zvědavost, jak to vypadalo, tak slyšte: žáci 8. a 9. ročníků soutěžili ve vědomostní soutěži, která se týkala přírodovědných a technických oborů.

Žáci odpověděli na 24 otázek a po vyhodnocení se umístili takto:

  1. místo – Rosťa Chalupa (9.A)
  2. místo – Daniel Rojka (8.A)
  3. místo – Christie Kajalová (8.B)

Všem zúčastněným gratuluji k polapení přírodovědného klokana!

Mgr. Marie Popelková