5. B na “Městské věži”

Dne 21.10. 2021 měli žáci 5. B možnost zkusit natáhnout  hodiny na městské věži. Díky ochotě Mgr. Petry Davidové, které touto cestou děkuji za krásný zážitek dětí, jsme měli možnost vystoupat všech 153 schodů věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dozvěděli jsme se zajímavosti z historie věže i věžních hodin, které děti pomohly natáhnout. Byl to pro ně skutečný zážitek. Své tajné přání děti vyslovily také u zvonu a zjistily, že v 17. stol. mívala věž nad kostelem ještě tři patra. V nejvyšším sloužil hlásný. Ve věži bylo zavěšeno sedm zvonů. Ty se při požáru 1801 zřítily dolů a podlehly zkáze. V současné době má věž dvě patra, jeden zvon a krásné hodiny, které byly obnoveny již 1 rok po požáru.

Svou exkurzi jsme zakončili výstupem na ochoz. Nevadil nám ani vítr, který měl tohoto dne poměrně velkou sílu.

To, že máme krásné město, uznali všichni přítomní. Exkurze se vydařila.