Školní kolo biologické olympiády

Dne 12. 3. 2018 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. roč.) i kategorie C (8. a 9. roč.). Soutěže, která má v letošním školním roce téma „Pohyb“, se zúčastnilo 16 žáků, kteří řešili teoretické i praktické úkoly – poznávání přírodnin. Nejlepších výsledků dosáhli – F. Szendzielarz a B. Heřmánková v kategorii D a J. Krafka a A. Drobilová v kategorii C. Tito žáci postupují dále do okresního kola.

Blahopřejeme.

Mgr. D. Hromádková

bio