Stonožka děkuje

Dne 13. 4. 2022 se na naší základní škole Štítného 121 v Jindřichově Hradci konal „Velikonoční jarmark“ kterého se účastnily i naše stonožkové děti. Na našem stánku se nám podařilo za velikonoční zboží vyrobené našimi dětmi a ochotnými paními učitelkami utržit 6000 Kč, které posíláme na konto našeho humanitárního hnutí Stonožka, se kterým spolupracujeme již 32 let.

Věříme, že jako vždy v minulosti, náš příspěvek rychle dorazí tam, kde je ho nejvíce zapotřebí.

Mezi našimi malými stonožkovými dětmi chci vyjádřit poděkování 2 dívkám z 5. A třídy, Evě Gřundělové a Tereze Keistové, které si zařídily svůj vlastní stánek a prodaly své vlastní výrobky a výtěžek 683 Kč věnovaly na konto Stonožky. Je obdivuhodné, jak vše samy zvládly a náleží jim poděkování a pochvala.

Celý jarmark probíhal v dobré pohodě a stonožkoví prodejci se projevili svou výřečností. Je to dobré procvičení finanční gramotnosti s ušlechtilým účelem pomoci druhým. Potěšující bylo, že na jarmark dorazili i bývalí stonožkoví žáci.

Všem děkuji za ochotu pomoci.

 

Mgr. Lenka Hrubá