Stonožka v novém školním roce

Nový školní rok začal a Stonožka zdraví všechny své příznivce. Již teď se věnujeme tvorbě vánočních přáníček, které nejenom potěší, ale jejich prodejem můžeme pomoci těm dětem, kterým štěstí tolik nepřálo a jsou nemocné, v tíživé situaci, nebo přišly při ničivém tornádu o vše.  

Věříme, že namalujete přáníčka, která splní požadovaná kritéria a pošleme jich co nejvíce. Ti nejpilnější z Vás se s námi podívají do Prahy na slavnostní “Stonožkovou mši”, která se bude opět konat v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Můžete si prohlédnout stránky našeho hnutí, se kterým spolupracuje naše škola 30 let. (Klikněte na odkaz.)

Stonožka byla v Praze

Jako každý rok – tak i letos byli naši kreslíři ze Stonožky v Praze na slavnostní “Stonožkové mši” v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Tentokráte nás jelo více. Náš pěvecký sbor Nova Domus byl poctěn možností vystoupit v katedrále a připojit se k velkému pěveckému sboru vytvořeného z několika dětských pěveckých sborů doprovázených sboristy Národního divadla v Praze. Na přípravu a nazkoušení repertoáru měli vskutku málo času – od září letošního roku. Svou premiéru zvládli na výtečnou díky své píli a profesionálnímu výkonu naší sbormistryně Mgr. Ivany Písařové.

V odpoledních hodinách se pak v prostorách arcibiskupského paláce uskutečnilo předání cen vítězům výtvarné soutěže Heraldická zvířata očima dětí. Pedagogové, kteří vedli své žáky při tvorbě soutěžních prací, pak obdrželi  cenu – oficiální poděkování. Mezi oceněnými byla i naše základní škola a Mgr. L. Hrubá.

Děkujeme všem zpěvákům za vzornou reprezentaci školy a výtvarníkům za práci pro hnutí Stonožka.

Vynikající výkony – koncert k 35. výročí Nova Domus

Dne 18. 6. 2019 se na 3. nádvoří Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec uskutečnil koncert na oslavu 35. výročí založení pěveckého sboru Nova Domus.

Na koncert přijali pozvání milí hosté, kteří svými pěveckými a špičkovými muzikantskými výkony pozvedli tento koncert na vynikající kulturní zážitek. Byl to především patron našeho pěveckého sboru pan Josef Vágner, poté operní a muzikálová pěvkyně Michaela Gemrotová, Kapela KLASIX, která zaujala svým hudebním mistrovstvím. (DĚKUJEME!!!.)

I náš pěvecký sbor podal tradičně výborné výkony. Velkému potlesku se těšil zejména sólista Jakub Kümmel, který zaujal svým vystoupením. 

Koncert poctila svou návštěvou velmi významná osobnost – prezidentka hnutí “Stonožka” paní Běla Gran Jensen, která přijela popřát sboru “Sonožkové” školy vše nejlepší k výročí a převzala z rukou dětí výtěžek z velikonočního jarmarku věnovaného na výzkum Crohnovy choroby – 16 156,00 Kč. Dalšími milými hosty byl hudebník pan Karel Vágner s rodinou, starosta města Ing. Stanislav Mrvka, ředitel společnosti Fruko Schulz – Ing. Josef Nejedlý a ostatní hosté. 

Koncert měl vskutku mimořádný úspěch – i mimořádnou délku. Nádvoří zámku jsme opouštěli kolem 11. hodiny plni krásných dojmů a hudebních zážitků. Poděkování patří samozřejmě všem účinkujícím – zejména panu Josefu Vágnerovi a jeho hudebním hostům a Mgr. Ivaně Písařové, která byla za své úsilí odměněna výborným výsledkem koncertu.

Děkujeme všem našim zpěvákům za výbornou reprezentaci školy a jejich rodičům za podporu sboru a trpělivost.

Stonožkově velikonoční jarmark se vydařil

Včera se na naší škole konal velikonoční jarmark pro “Stonožku”. Děti vyráběly velikonoční dekorace, věnečky, zápichy do květináčů, drátkovaly sluníčka a srdce, pletly pomlázky, napekly mufiny, připravily se svými učitelkami chlebíčky, jednohubky, vařily kávu. Mnozí rodiče přispěli i svými výrobky.

Velice nás potěšil velký zájem rodičů, kteří přišli podpořit dobročinnou akci, prohlédnout si a zakoupit výrobky dětí a vyučujících. Výtěžek z celé akce předáme hnutí Stonožka za účelem podpory výzkumu Crohnovy choroby – 18. 6. 2019 na koncertě našeho pěveckého sboru Nova Domus.

Všem zúčastněným děkujeme za práci a ochotu pomoci a přejeme krásné Velikonoce!

Velikonoční “Stonožkový” jarmark

Vážení rodiče,
dovolujeme si pozvat Vás na náš “Velikonoční  – Stonožkový  jarmark”, který se bude 
konat v naší škole, dne 16. 4. 2019 od 15.00 hod.  Velikonočním jarmarkem chceme pomoci svému kamarádovi – žáku naší školy, který
Crohnovou chorobou trpí. Celý výtěžek z akce věnujeme na její výzkum, na který
„Stonožka“ v posledních třech letech přispěla vždy částkou 500 000 Kč.

Naše škola pracuje pro humanitární hnutí „Na vlastních nohou“ – „Stonožku“ téměř od jejího počátku. Letošní rok je velmi významný. Stonožka začíná slavit 30. výročí svého založení, které vyvrcholí v příštím roce. Za tuto dobu jsme svou činností přispěli na mnoho užitečných projektů – vybavení dětského popáleninového centra, pomoc našim postiženým dětem v DPN Opařany, pomoc dětem strádajícím ve válečných oblastech. Spolupracujeme s Armádou ČR. Přispíváme také na vývoj aplikace pro sledování pacientů s Crohnovou chorobou zaměřený na dětské pacienty, který probíhá na Západočeské univerzitě v Plzni.

Výtěžek z prodeje velikonočního tvoření naší školy
chceme předat prezidentce hnutí – paní Běle Jensen na
slavnostním koncertě k 35. výročí založení našeho
pěveckého sboru Nova Domus, který se bude konat
dne 18. 6. 2019 na jindřichohradeckém zámku. Paní
Běla Jensen přijede popřát našemu sboru k výročí,
neboť naše škola nese titul „Stonožková“. Byla
vyznamenaná titulem „Zlaté stonožky“ – jako jedna
z 30 škol v ČR. 
Věříme, že přijmete pozvání, navštívíte naší školu a vyberete si některé z dětských
prací, které ozdobí Vaše domovy v průběhu velikonočních svátků.
Pokud chcete vědět více o našem hnutí, navštivte webové stránky:
http://www.stonozka.org

Stonožka byla v Praze – předala 500000 Kč na výzkum Crohnovy choroby

I v letošním roce jsme se zúčastnili slavnostní mše konané v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze, kam jsme byli pozváni za odměnu za činnost našich “stonožkových” dětí.  Mše se účastnili vážení hosté – prezidentka hnutí “Stonožka paní Běl a Jen Sen, náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář, patron Stonožky arm. gen. Pavel Štefka, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., děkanka Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni Dr. Ing. Vlasta Radová, prorektor ZČU Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., řada dalších zástupců armády a mnoho dalších. Mši celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka.

Naše Stonožka předala řediteli FN Plzeň a prorektorovi ZČU stonožkový dar – šek na 500 000 Kč. Tyto peníze podpoří výzkum léčby Crohnovy nemoci.

Již druhým rokem se Stonožce podařilo získat takový obnos.

Ceny za výtvarnou soutěž “Věda, která léčí” – “Stonožka” vybrala půl milionu na Crohnovu chorobu

Speciální dar ve Svatovítské katedrále předávaly děti z hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka. Plzeňským lékařům a informatikům přinesly symbolický šek s částkou půl milionu korun. Hnutí, které pomáhá nemocným a válkou postiženým dětem, tak přispělo na projekt, který má usnadnit výzkum takzvané Crohnovy choroby, vážného onemocnění trávicího traktu. Dětských pacientů totiž podle lékařů v Česku přibývá.

(Stonožka vznikla v roce 1990 a sdružuje tisíce dětí v Česku, na Slovensku, v Norsku, Polsku nebo v Kanadě. Malují vánoční přání a pořádají sbírky na pomoc nemocným nebo válkou postiženým vrstevníkům.)

Oceněné práce dětí z výtvarné soutěže byly vydraženy a přispěly k daru na výzkum Crohnovy choroby. Cenu za svou práci obdržely:

Michaela Jurigová, Barbora Nosálová, Anna Tržilová a čestné uznání obdržela Adélka Severová.

Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Stonožka byla v Praze

Dne 2.12. 2016 se uskutečnila slavnostní mše pro Stonožku v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze. Toto důstojné místo slouží k setkávání všech, kteří pracují pro hnutí Stonožku – “Na vlastních nohou”. Prezidentka hnutí paní Běla Jen Sen vyjádřila poděkování všem za jejich účinnou pomoc. V letošním roce se kromě řady dobročinných akcí, které ve svém důsledku pomáhají dětem v oblastech postižených válkou, konala i akce na pomoc při léčbě  dětské Crohnovy nemoci. Děti malovaly obrázky na téma “Věda léčí” a výtěžek z dražby nejlepších výtvorů byl věnován na výzkum léčby dětí postižených touto chorobou. I naše děti byly mezi oceněnými. Byla to Barbora Nosálová, Adéla Severová, Michaela Jurigová a Anna Tržilová.

V pražské katedrále nechyběl pražský arcibiskup a patron Stonožky J. Em. Dominik kardinál Duka O. P,  náčelník Generálního štábu AČR arm. gen. Josef Bečvář, ředitel Fakultní nemocice Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., advokát JUDr. Jaroslav Svejkovský, příslušníci AČR, se kterými Stonožka v průběhu let spolupracovala a řada dalších

Gen. Bečvář poděkoval stonožkovým dětem i paní Běle za dlouholetou spolupráci Stonožky a AČR. Zdůraznil, že stonožková pomoc ve formě hraček, učebnic, školních pomůcek a dalších potřeb, které vojáci darují dětem ve válkou a pohromami postižených oblastech, otvírá srdce místních lidí, což je pro vojáky nesmírně důležité.

Jsme rádi, že i my pomáháme. Děkujeme všem našim dětem za jejich práci a přejeme krásný předvánoční čas.