Týden knihy

Měsíc březen je už od roku 1955 oslavou čtení, vyprávění a knížek, proto proběhl v rámci podpory čtenářské gramotnosti a zvýšení zájmu dětí o knihy projekt Týden knihy. V hodině informatiky žáci 8. B vytvořili plakáty s originálními čtenářskými slogany. V hodinách výtvarné výchovy zase děti navrhovaly a tvořily přebaly knih s vlastními texty. Jednou z dalších aktivit v hodinách českého jazyka byla tvorba vlastní básně či povídky. Na chodbě bylo vytvořeno zázemí určené k četbě a zamyšlení se nad otázkou: „Je dobré v dnešní době číst knihy?“ Pro zvýšení motivace k četbě byly pověšeny z 1. do 2. patra tzv. „poličky s knihami“ jednotlivých učitelů. Jednalo se o tituly knih, které vyučující v životě ovlivnily či oslovily a které stojí za přečtení. Žáci následně tipovali, komu daná polička s knihami patří.

Závěrem je potřeba říci, že v dnešní přemedializované době není jednoduché vzbudit v žácích zájem o knihu, ale my to nevzdáme!

Mgr. Eva Vondrková, Mgr. Klára Machová, Ph.D.