Velikonoční tvoření(čko) v 5. A

Ani žáci 5. A letos nezapomněli na velikonoční svátky a v hodinách pracovních činností vytvářeli nejdříve ovečky a potom se pustili do výroby zajíčků.

Pracovali jednoduchou technikou, kde použili papír, lepidlo, nůžky a drobný materiál potřebný k výrobě velikonoční výzdoby.

O tom, že máme šikovné děti na naší škole, není pochyb. Podívejte se, jak se jim práce podařila!

Mgr. Ivana Písařová

2379 2382 2386 2388 2389 2390 2392 2398 2399 2402