Víme, jak se máme chovat

Na 1. stupni naší školy se v minulém týdnu uskutečnil projektový den “Etiketa”. Každá třída třída absolovovala 1 hodinu praktické výuky etikety s paní Kateřinou Kloudouvou a náplň dalších hodin pak připravili třídní učitelé. Děti se dozvěděly, jak se mají chovat mezi lidmi, kdo je “společensky významnější osoba”, jak správně zdravit, kdo má kde přednost, osvojily si také základy stolování a chování na veřejnosti. Povídaly si také o tom, jaké oblečení je vhodné pro určité příležitosti a zkusili si ho i nakreslit.Všem se program moc líbil a všichni se také  snaží podle společenských pravidel chovat.

Zapsali vyučující 1. stupně