Výborný Nova Domus

Dne 14.12. 2022 se konečně mohl uskutečnit další koncert našeho školního pěveckého sboru Nova Domus a Novadomáčku na naší “domácké” scéně – v kostele sv. Jana Křtitele. Kostel zaplnili rodiče našich žáků a návštěvníků, kteří si přišli v předvánočním čase poslechnout krásné české koledy v podání obou našich sborů. Veliké poděkování patří všem zpěvákům a zpěváčkům, kterým se vystoupení povedlo a vskutku skvěle reprezentovali školu. 

Uznání náleží naší sbormistryni Mgr. Ivaně Písařové, pod jejímž vedením sbory zpívají a my máme jedinečnou příležitost užívat si krásnou vánoční pohodu.

Děkujeme!!

Za přítomné posluchače a kolegy

Mgr. Lenka Hrubá