Zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd pro následující školní rok 2023/2024 se koná dne 4. 4. 2023 od 14. 00 hod. do 17.30 hod. v 1. patře naší školy.

Kritéria přijetí

K zápisu přineste:

  1. povinné dokumenty: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem
  2. volitelné dokumenty: vytištěný a předvyplněný zápisní list nebo žádost o odklad. 

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2023, tzn. děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V případě žádosti o odklad školní docházky jste povinni předložit:

1)  písemnou žádost zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce                     a

2)  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a

3)  doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Spádové obvody naší školy:

(dle obecně platné vyhlášky města J. Hradec č. 1/2017)
Obecně závazná vyhláška 1/2017

Zápis na stránkách města J.Hradec

Ulice našeho města:

Anglická, Balbínovo náměstí, Belgická, Bezručova, Bratrská, Denisova, Dobrovského, Francouzská, Jakubská, Jemčinská, Karla Čapka, Karlov, Komenského, Masarykovo náměstí, Mládežnická, Mlýnská, Na Palici, Nábřeží Ladislava Stehny (Nábřežní), náměstí Míru, Nežárecká, Nové Stavení, Panská, Pod Hradem, Růžová, Rybniční, sídliště Pod Kasárny, Svatojánská, Školní, Štítného, U Plovárny, U Samotníčku, U Stadionu, Václavská 1. část od Vídeňské ulice až po ulici U nemocnice včetně č. p. 93 ( čp. 37 – 39, 17, 59, 60, 93 – 111, 128 – 131, 387, 544), Vídeňská  1. část:  od Vajgarského mostu až po čp. 23 včetně (č.p. 2 – 16, 20, 23, 24 – 37, 126, 508), Za Kostelem, Zahradní, Zárybniční

Obce:

Bednáreček, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Horní Pěna, Kačlehy, Lodhéřov