5. B na “Městské věži”

Dne 21.10. 2021 měli žáci 5. B možnost zkusit natáhnout  hodiny na městské věži. Díky ochotě Mgr. Petry Davidové, které touto cestou děkuji za krásný zážitek dětí, jsme měli možnost vystoupat všech 153 schodů věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Dozvěděli jsme se zajímavosti z historie věže i věžních hodin, které děti pomohly natáhnout. Byl to pro ně skutečný zážitek. Své tajné přání děti vyslovily také u zvonu a zjistily, že v 17. stol. mívala věž nad kostelem ještě tři patra. V nejvyšším sloužil hlásný. Ve věži bylo zavěšeno sedm zvonů. Ty se při požáru 1801 zřítily dolů a podlehly zkáze. V současné době má věž dvě patra, jeden zvon a krásné hodiny, které byly obnoveny již 1 rok po požáru.

Svou exkurzi jsme zakončili výstupem na ochoz. Nevadil nám ani vítr, který měl tohoto dne poměrně velkou sílu.

To, že máme krásné město, uznali všichni přítomní. Exkurze se vydařila.

Podzimní procházka 3. A

Krásné babí léto a nádherně barevný podzim vylákal i žáky 3. A do přírody, do lesa. Obdivovali jsme zbarvené listy, klid přírody a různé tvary kaštánků…Ty jsme využili na výrobu šneků ve třídě. Na procházce jsme načerpali nové síly a nadýchali se čerstvého vzduchu.

Autor: J. Frišová

Podzimní vycházka v 1.A

Na začátku podzimu vyrazili prvňáčci na přírodovědnou vycházku. Cíl byl za Jakubem. Cestou děti pozorovaly změny v podzimní přírodě, názorně se učily listnaté i jehličnaté stromy s plody, keře, z barevných listů a podzimních plodů ve dvojicích sestavily draky podle své fantazie. Procvičily si běh a pohyb v terénu. Počasí nám přálo, krásně svítilo sluníčko. Vycházka se všem líbila a už se těšíme na zimní.

Autor: Z. Anděrová

Tělocvik nás baví

Žáci 3. A si plnými doušky užívají hodiny tělesné výchovy, o které byli dlouhou dobu ochuzeni.  Při hodinách tělesné výchovy využíváme nových pomůcek, které rozvíjí pohybové schopnosti žáků, jejich psychomotorický vývoj a spolupráci dětí. Je možné s nimi provádět celou škálu her zaměřených především na komunikaci ve skupině, prostorovou orientaci, fyzickou obratnost a rychlost. Nadšení dětí je veliké, a to je nejdůležitější.

Autor: J. Frišová

Prvňáčci z 1. B na vycházce

V rámci Prvouky vyrazili prvňáčci na podzimní procházku. Počasí přálo, proto si vedle poznávání stromů, keřů, jejich listů a plodů zopakovali také první naučená písmena, která skládali z kaštanů. Pomocí těchto lesklých plodů Jírovce Maďalu si také procvičili čísla a příklady. Za slunečného počasí tedy děti zvládly hned několik předmětů v přírodě.

Autor: V. Chalupová

Druháčci doporučují GEOMAG!

Druháčci si v pracovních činnostech vyzkoušeli práci s konstrukčními stavebnicemi Geomag, které máme ve škole nové. Do práce pustili s velkým nadšením. Někteří pracovali podle vlastní fantazie, někteří podle plánku a vytvořili krásné a zajímavé výtvory. Práce je na tolik bavila, že na konci hodiny litovali, že už musí končit.  Již se těší na další hodiny, kdy budou moci se stavebnicí pracovat. Stavebnice najdou využití i v hodinách matematiky a geometrie.

Zapsala: S. Licehamrová

Hadi ve 3. B

Žáci 3.B. prožili velmi zajímavou a poučnou hodinu ve společnosti hadů. Dne 17. září 2021 nás navštívili rodiče našeho Ondry se svými domácími mazlíčky. Děti si mohly hady pohladit, pochovat a dozvěděly se o nich zajímavé informace. Někteří z nás se báli více, někteří méně, ale všichni jsme si společnost krásných hadů moc užili.

Autor: E. Krobůčková

Dopravní výchova ve 4. ročníku

Koncem září a začátkem října třídy 4. B a 4. A navštívily Dopravní hřiště, kde se děti zdokonalovaly v dopravních předpisech a technice jízdy na kole na veřejných komunikacích. Jak se dařilo dětem ze 4. B a 4. A můžete posoudit na fotografiích.

Zapsala: Z. Anděrová