Zpívání v přírodě i ve škole

  1. – 5. listopadu 2022 se na naší škole konalo opět po dlouhé tříleté covidové odmlce soustředění našeho pěveckého sboru Nova Domus. V pátek v 9 hodin jsme začali rozezpíváním, o které se postarala naše dlouholetá hlasová poradkyně, bývalá žákyně naší školy a učitelka zpěvu na ZUŠ v Českých Budějovicích Věrka Kümmelová. Potom už probíhal nácvik repertoáru na adventní vystoupení. Školou zněly písně různých žánrů od adventních, přes pohádkové, muzikálové, až po africké spirituály. Součástí soustředění byly i volnočasové aktivity, o které se výbornými metodami postarala studentka JU v Českých Budějovicích Romana Kopřivová a fotografování celého DPS Nova Domus. O naše „hladové krky“ vzorně pečovala paní učitelka Květoslava Bartošová, které děkuji stejně jako paní učitelce Jitce Růžičkové a Romaně Matysové. Vzornější pedagogický dozor jsme si nemohli přát! Odměnou za celodenní náročnou „pěveckou“ práci bylo přespání ve škole. Nechyběl ani večerní program, který připravily zpěvačky současné i loňské „devítky“. Jsem velice ráda, že se nám vracejí bývalí zpěváci a pomáhají nám při vystoupeních. Chtěla bych tímto poděkovat: Elišce Mikulíkové, Natálce Maňourové, Míše Mikulíkové, Katce Kümmelové, Karolíně Konopecké, Kristýnce Tupé, Verče Vrbové a Tadeáši Ludačkovi. Zvláštní poděkování patří Dušanu Galbovi, Matyáši Mündlovi a Viki Čmolíkové, kteří jako „brzká ranní ptáčata“ připravili super snídani pro všechny zúčastněné. Palačinky byly vynikající!

Děkuji vedení naší školy za možnost celou náročnou akci ve škole uskutečnit!

Velká pochvala patří všem za vzornou disciplínu a chování po celou dobu projektu a tím za opět vydařené pěvecké setkání!

Zveme Vás všechny – pedagogy, žáky, rodiče i širokou veřejnost na naše koncerty.

Pro zajímavost uvádíme dohodnuté termíny vystoupení:

26.11. – JINoHRÁtky (Muzeum Jindřichohradecka)

2.12. – Vánoční koncert Jindřichohradeckého Big Bandu (KD Střelnice)

3.12. – Adventní trhy (nám. Míru)

7.12. – Koncert v kostele sv. Michaela v Horní Pěně

14.12. – Chvála zpěvu (kostel sv. Jana Křtitele)

Mgr. Ivana Písařová