Zpívání v přírodě – zrušení akce

12. ročník soustředění dětských pěveckých sborů Nova Domus a Novadomáček se ruší a překládá na jaro 2022.

Děkuji za pochopení

Mgr. Ivana Písařová