1. místo v plavecké olympiádě

Naše škola dosáhla krásného úspěchu – vybojovala 1. místo v plavání 1. stupně celkem z 10 základních škol v amatérské kategorii s celkovým počtem bodů 380.

1. místo jsme vybojovali i v plavání starší amatérské kategorie kategorie (II. stupeň), kde jsme porazili ostatních 6 škol s počtem bodů 77.

V celkovém hodnocení získala naše škola 1. místo. 

Blahopřejeme všem závodníkům ke krásnému úspěchu a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.