Okresní kolo turnaje v minifotbale

Dne 20. 4. se uskutečnilo okresní kolo turnaje v MINIFOTBALE “O Pohár ministryně školství”.

Turnaj se odehrával na hřišti Na Piketě s umělým povrchem. Zúčastnilo se jej 6 družstev.  Systémem “každý s každým” naše družstvo, ve složení: M. Rakušan, A. Maršík, M. Běhal, V. Tržil, D. Klesal, V. Dvořák (9. roč.), F. Brož a O. Opička (8. roč.), postupně odehrálo 5 utkání.  Vítězstvím skončilo pouze utkání s Č. Velenicemi. Se ZŠ Dačice B. Němcové naše družstvo remizovalo a prohry se ZŠ Dačice J. A. Komenského, V. ZŠ a ZŠ Studená nám zajistilo 4. místo. Z výsledku turnaje chlapci moc nadšení nebyli a ani neměli náladu na společné foto…. Ale i přesto náš tým předvedl, že fotbal umí!

(H. Rusová)

Rybářská olympiáda

I v letošním školním roce se na naší škole konala Rybářská olympiáda. Tuto soutěž pořádá Střední rybářská škola ve Vodňanech. Je určena žákům 6. – 8. roč., kteří se zajímají o sportovní rybolov. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 žáků.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:  1. místo – J. Krejčí  8. B

 1. místo – J. Bindrová 8. B
 2. místo – O. Winkler 8. A

Mgr. D. Hromádková

Matematický klokan

Dne 18. 3. 2016 se žáci naší školy zúčastnili celosvětové matematické soutěže KLOKAN. Žáci 2. a 3. třídy v kategorii Cvrček, 4. a 5. třídy v kategorii Klokánek, 6. a 7. třídy v kategorii Benjamín a 8. a 9. třídy v kategorii Kadet.

Nejlepších výsledků v jednotlivých kategoriích dosáhli tito žáci:

Kategorie Cvrček:

 1. místo – B. J. Šulc
 2. místo – M. Pulkráb
 3. místo – K. Chmelíková

Kategorie Klokánek:

 1. místo –  O. Pevný
 2. místo –  M. Dvořák
 3. místo –  D. Kovář

 Kategorie Benjamín

 1. místo – B. Nosálová
 2. místo –  V. Pakostová
 3. místo –  L. Chalupová

 Kategorie Kadet

 1. místo – T. Kučera
 2. místo – A. Randlová
 3. místo – R. Čížek

Zapsala: Mgr. D. Hromádková

1. místo v plavecké olympiádě

Naše škola dosáhla krásného úspěchu – vybojovala 1. místo v plavání 1. stupně celkem z 10 základních škol v amatérské kategorii s celkovým počtem bodů 380.

1. místo jsme vybojovali i v plavání starší amatérské kategorie kategorie (II. stupeň), kde jsme porazili ostatních 6 škol s počtem bodů 77.

V celkovém hodnocení získala naše škola 1. místo. 

Blahopřejeme všem závodníkům ke krásnému úspěchu a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Školní kolo biologické olympiády

Dne 25. 2. 2016 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. roč.) i kategorie C (8. a 9. roč.). Soutěže se zúčastnilo 13 žáků, kteří řešili teoretické i praktické úkoly – poznávání přírodnin. Nejlepších výsledků dosáhli – A. Tržilová v kategorii D a A. Urbánková v kategorii C, které dále postupují do okresního kola.
Blahopřejeme. Mgr. D. Hromádková

Olympiáda z anglického jazyka

Na naší škole v pátek 15. ledna 2016 proběhlo školní kolo Anglické olympiády. Ve dvou kategoriích se jí celkem zúčastnilo 18 soutěžících.

V kategorii I. A (žáci 6. a 7. ročníků) se zúčastnilo 10 žáků. První místa obsadili:

1. NOSÁLOVÁ Barbora 6. A (28 bodů)
2. NOSÁLOVÁ Tereza 6. A (27 bodů)
3. PACHMANNOVÁ Marie 7. A (24 bodů)

V kategorii II. A (žáci 8. a 9. ročníků) se zúčastnilo 8 žáků. První místa obsadili:

1. HRONOVÁ Julie 9. A (47 bodů)
2. KOUDELKOVÁ Kateřina 9. A (44 bodů)
3. BINDROVÁ Jana 8. B (39 bodů)

Všem žákům děkujeme za účast a výborné výsledky. Vítězkám obou kategorií Barboře Nosálové a Julii Hronové blahopřejeme a těšíme se na jejich úspěchy v kole okresním, které se uskuteční pro obě kategorie 12. února 2016.

Mgr. Lenka Jelínková

Rybářská olympiáda

Dne 7. 4. 2015 se na naší škole konala Rybářská olympiáda. Tuto soutěž pořádá Střední  rybářská škola ve Vodňanech. Je určena žákům 6. – 8. roč., kteří se zajímají o sportovní rybolov. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 žáků.

Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:  1. místo – M. Urban   8. A

2. místo – O. Winkler  7. A

3. místo – J. Bindrová  7. B

Mgr. D. Hromádková